První ročník Cyklu válečné a urgentní medicíny pořádaný IFMSA CZ Praha 3.LF, pod záštitou Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) a 3. lékařská fakulta UK – Third Faculty of Medicine.

Můžete se těšit na sérii přednášek týkajících se nejrůznějších témat z válečných oblastí. O své zkušenosti se s Vámi přijdou podělit lékaři, sestry, ale také žurnalisté, logistici a vojenští zástupci. Vše bude probíhat každý den od 16h v Burianově posluchárně.

 

 

Pondělí 23.4.
16:00 Mgr. Mario Pytel: Operace Sophia – vojenská intervence za účelem transportu uprchlíků a eliminace pašeráků ve Středozemním moři
17:00 Ing. Zdeněk Müller: Mise v Sýrii – instalace a rozběhnutí projektu pohotovostní a chirurgické jednotky při nemocnici ve městě Hassakeh

Úterý 24.4.
16:00 MUDr. Pavel Roleček: Jak přežít
Odlišnosti péče v limitních podmínkách + kazuistiky

Středa 25.4.
16:00 pplk. MUDr. Tomáš Henlín: Lékařem v Afghanistánu
17:00 Jarmila Štuková: Jaké je to na frontě očima fotografa

Čtvrtek 26.4.
16:00 Mgr. Jiří Čáp: Prevence nozokomiálních infekcí v urgentní péči – mýty/fakta
Akutní jaterní selhání u všech věkových kategorií