Srdečně Vás zveme na Světový den diabetu, který se letos uskuteční 15.11. od 10:00-20:00 v obchodním centru Galerie Harfa.

Již od roku 1991 si každoročně 14. listopadu po celém světě připomínáme Světový den diabetu (World Diabetes Day) vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní diabetickou federací.
15. listopadu 2018 se k této akci připojí i studenti medicíny lékařských fakult v Praze, kteří pod hlavičkou studentské neziskové organizace IFMSA CZ organizují osvětovou akci pro veřejnost v OC Harfa Praha. Akce je podporována Světovou zdravotnickou organizací.

Připravujeme pro Vás několik stanovišť, jejichž cílem bude Vás informovat o prevenci, diagnostice, komplikacích a léčbě onemocnění diabetes mellitus neboli cukrovce. Tým vyškolených mediků Vám zdarma změří tlak, procento tuku v těle, obvod pasu, spočítají také různé indexy obezity (např. BMI) nebo popíší základní principy terapie diabetu. Další stanoviště jsme zaměřili na problematiku kouření, naučíme Vás také základy první pomoci. Dozvíte se něco o zubní hygieně, zdravém stravování a fyzioterapeuti vám poradí jednoduché cviky. I na děti myslíme a máme pro ně připravené ošetření plyšověho medvěda zábavnou formou.
Letošním tématem je Rodina a diabetes. V tomto duchu tak celá akce bude probíhat.

Těšíme se na Vás!

?
We sincerely invite you to the event World Diabetes Day, which will take place the 15th of November from 10 am to 8 pm at Harfa Gallery Shopping center.

Already since 1991, every year around the world, we recall the World Diabetes Day (WHO) and the International Diabetes Federation (WHO).
On November 15th 2018, the students of medicine of the medical faculties in Prague will also join the event of non-profit organization IFMSA CZ, they will organize an awareness event for the public at OC Harfa Praha. The event is supported by the World Health Organization.

We will inform you about the prevention, diagnosis, complications and treatment of diabetes mellitus or just as known – diabetes. The team of future doctors will measure blood pressure, the percentage of body fat, the waist circumference, the various obesity indexes (eg BMI), or the basic principles of diabetes therapy. We have focused on the issue of smoking, we will also learn the basics of first aid. You will learn something about dental hygiene, healthy eating and physiotherapists will advise you on simple exercises. We also think of children and we will show them the basics on a lovely teddy bear in a fun way.
This year’s topic is Family and diabetes!

We are looking forward to seeing you!