Sexuální výchova pro pokročilé

Projektem sexuální výchovy narušujeme společenská tabu a šíříme povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Naším cílem není odstrašovat, ale informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Učíme rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit. Mluvíme o důležitosti souhlasu, odlišnostech v sexuální a genderové orientaci, plánování rodičovství či menstruaci a jejím cyklu.

Seminář určený pro 1 třídu (asi 20 lidí) trvá 2 vyučovací hodiny (90 minut) a vedou jej 2 vyškolení studenti medicíny. V první části se dotýkáme jednotlivých témat formou her a aktivit, do kterých se všichni žáci zapojí. Následně se v interaktivní přednášce zaměřujeme na pohlavně přenosné nemoci a možnosti prevence. Po celou dobu necháváme prostor na dotazy, i ty anonymní. S žáky navazujeme důvěrnou atmosféru a vytváříme prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně a otevřeně.

Cíl: Propagovat pozitivní sexualitu a zdravý sexuální život.

Cílová skupina: žáci 13–17 let (8. a 9. třídy základních škol a 1. a 2. třídy středních škol)

Doba konání: celoročně

Města: Praha, Plzeň, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava a okolí