Seznam zkratek

Lokální pozice a mezinárodní organizace

LP – Lokální prezident (Local president)
LPR – Lokální koordinátor pro vztah s veřejností (Local Officer on Public Relations)
LPO – Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (Local Public Health Officer)
LOME –  Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků (Local Officer on Medical Education)
LORA – Lokální koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví a práva včetně HIV a AIDS (Local Officer on Sexual & Reproductive health and Rights incl. HIV and AIDS)
LORP – Lokální koordinátor pro lidská práva a mír (Local Officer on Human Rights and Peace)
LEO – Lokální koordinátor pro klinické stáže (Local Exchange Officer)
LORE – Lokální koordinátor pro výzkumné stáže (Local Officer on Research Exchange)
MP (LC) – Místní pobočka (Local Committee)

EMSA – European Medical Students Association
MSF – Lékaři bez hranic (Medecins sans Frontieres)
WHO – Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation)
OSN (UN) – Organizace spojených národů (United Nations)
NGO – Nevládní organizace (Non-Governmental Organisation) 

Sekce a (mezi)národní události

TO – Mezinárodní koordinátoři (Team of Official)
SCOPH – Stálý výbor pro veřejné zdraví (Standing Committee on Public Health)
SCOME – Stálý výbor pro vzdělávání mediků (Standing Committee on Medical Education)
SCORA – Stálý výbor pro sexuální a reprodukční zdraví a práva včetně HIV a AIDS (Standing Committee on Sexual & Reproductive Health and Rights incl. HIV and AIDS)
SCORP – Stálý výbor pro lidská práva a mír (Standing Committee on Humans Rights and Peace)
SCOPE – Stálý výbor pro výměnné klinické stáže (Standing Committee on Professional Exchange)
SCORE – Stálý výbor pro výměnné výzkumné stáže (Standing Committee on Research Exchange)

VH (NGA) – Valná hromada (National General Assembly)
GA – Celosvětová valná hromada (General Assembly)
MM – Březnová celosvětová valná hromada (March Meeting)
AM – Srpnová celosvětová valná hromada (August Meeting)
EuRegMe – Setkání evropských ifmsa (European Regional Meeting)
V4 – Setkání států Visegrádské čtyřky
SRT – Subregional Training
TNT – Training New Trainers
OW – Víkendová akce pro nováčky (Open weekend)
NFDP – Párty s národním jídlem a pitím (National Food and Drink Party)
AF – Prezentace projektů (Activities Fair)
OC – Organizační výbor (Organizing Committee)
SWG – Malá pracovní skupina (Small Working Group)

Národní pozice

EB (VR) – Executive Board (Výkonná rada)
VPI – Viceprezident pro vnitřní záležitosti (Vicepresident for Internal Affairs)
VPE – Viceprezident pro vnější záležitosti (Vicepresident for External Affairs)
VPF – Viceprezident pro finance (Vicepresident for Finance)
VPPR Viceprezident pro PR

NKs – Národní koordinátoři
NPO – Národní koordinátor pro veřejné zdraví (National Public Health Officer)
NOME – Národní koordinátor pro vzdělávání mediků (National Officer on Medical Education)
NORA – Národní koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví a práva včetně HIV a AIDS (National Officer on Sexual & Reproductive Health and Rights incl. HIV and AIDS)
NORP – Národní koordinátor pro lidská práva a mír (National Officer on Human Rights and Peace)
NEO – Národní koordinátor pro klinické stáže (National Exchange Officer)
NORE – Národní koordinátor pro výzkumné stáže (National Officer on Research Exchange)
NOCB  – Národní koordinátor pro Capacity Building (National Officer on Capacity Building)
NOPD – Národní koordinátor pro Policy Development (National Officer on Policy Development)

AlDir – Alumni Director (Absolventi)
DR – Dozorčí rada
OC – Organizační výbor (Organizing Committee)

Bodová databáze

 Co je to bodová databáze (PointHub)?

Tato databáze umožňuje vám i stážovým koordinátorům lépe se orientovat v získaných bodech na stáž.

O svých bodech máte neustále přehled, nutné je se však zaregistrovat, dohlížet na jejich zapsání do databáze a na to, jestli vám body sedí dle bodovací tabulky.

V případě pochybností či nejasností, kontaktujte koordinátora, pod něhož daný projekt, na kterém jste se podíleli spadal. V případě problému s registrací kontaktujte svého lokální prezidenta (LP)

IFMSA Česká republika

O nás

Chci na stáž!

Podpořte nás

Kontaktní informace

IFMSA Česká republika, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00