Abbreviations

Lokální pozice a mezinárodní organizace

LP – Lokální prezident (Local president)
LPR – Lokální koordinátor pro vztah s veřejností (Local Officer on Public Relations)
LPO – Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (Local Public Health Officer)
LOME –  Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků (Local Officer on Medical Education)
LORA – Lokální koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví včetně HIV/AIDS (Local Officer on Sexual & Reproductive health incl. HIV/AIDS)
LORP – Lokální koordinátor pro lidská práva a mír (Local Officer on Human Rights and Peace)
LEO – Lokální koordinátor pro klinické stáže (Local Exchange Officer)
LORE – Lokální koordinátor pro výzkumné stáže (Local Officer on Research Exchange)
MP (LC) – Místní pobočka (Local Committee)

EMSA – European Medical Students Association
MSF – Lékaři bez hranic (Medecins sans Frontieres)
WHO – Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation)
OSN (UN) – Organizace spojených národů (United Nations)
NGO – Nevládní organizace (Non-Governmental Organisation) 

Sekce a (mezi)národní události

TO – Mezinárodní koordinátoři (Team of Official)
SCOPH – Stálý výbor pro veřejné zdraví (Standing Committee on Public Health)
SCOME – Stálý výbor pro vzdělávání mediků (Standing Committee on Medical Education)
SCORA – Stálý výbor pro sexuální a reprodukční zdraví včetně HIV/AIDS (Standing Committee on Sexual & Reproductive Health incl. HIV/AIDS)
SCORP – Stálý výbor pro lidská práva a mír (Standing Committee on Humans Rights and Peace)
SCOPE – Stálý výbor pro výměnné klinické stáže (Standing Committee on Professional Exchange)
SCORE – Stálý výbor pro výměnné výzkumné stáže (Standing Committee on Research Exchange)

VH (NGA) – Valná hromada (National General Assembly)
GA – Celosvětová valná hromada (General Assembly)
MM – Březnová celosvětová valná hromada (March Meeting)
AM – Srpnová celosvětová valná hromada (August Meeting)
EuRegMe – Setkání evropských ifmsa (European Regional Meeting)
V4 – Setkání států Visegrádské čtyřky
SRT – Subregional Training
TNT – Training New Trainers
OW – Víkendová akce pro nováčky (Open weekend)
NFDP – Párty s národním jídlem a pitím (National Food and Drink Party)
AF – Prezentace projektů (Activities Fair)
OC – Organizační výbor (Organizing Committee)
SWG – Malá pracovní skupina (Small Working Group)

Národní pozice

EB (VR) – Executive Board (Výkonná rada)
VPI – Viceprezident pro vnitřní záležitosti (Vicepresident for Internal Affairs)
VPE – Viceprezident pro vnější záležitosti (Vicepresident for External Affairs)
VPF – Viceprezident pro finance (Vicepresident for Finance)
VPPR Viceprezident pro PR

NKs – Národní koordinátoři
NPO – Národní koordinátor pro veřejné zdraví (National Public Health Officer)
NOME – Národní koordinátor pro vzdělávání mediků (National Officer on Medical Education)
NORA – Národní koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví a práva včetně HIV/AIDS (National Officer on Sexual & Reproductive Health and Rights incl. HIV/AIDS)
NORP – Národní koordinátor pro lidská práva a mír (National Officer on Human Rights and Peace)
NEO – Národní koordinátor pro klinické stáže (National Exchange Officer)
NORE – Národní koordinátor pro výzkumné stáže (National Officer on Research Exchange)
NOCB  – Národní koordinátor pro Capacity Building (National Officer on Capacity Building)
NOPD – Národní koordinátor pro Policy Development (National Officer on Policy Development)

AlDir – Alumni Director (Absolventi)
DR – Dozorčí rada
OC – Organizační výbor (Organizing Committee)

Point database

 What is the Point database (PointHub)?

This database allows you and the internship coordinators to better orientate themselves in the points obtained for the internship.

You always have an overview of your points, but you must register them, supervise their entry in the database and whether the points fit you according to the scoring table.

In case of doubt or ambiguity, contact the coordinator under whose project you participated. In case of a problem with registration, contact your local president (LP)

Contact information

IFMSA Česká republika, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00