Lokální koordinátoři

Lokální prezident
Local president (LP)
David Chlebek & Táňa Šindlerová
mail: lp.muni@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro veřejné vztahy
Local Officer on Public Relations (LPR)
Julie Stratilová & Ivana Kravárová
mail: lpr.muni@ifmsa.cz

Lokální koordinátoři pro klinické stáže
Local Exchange Officer (LEO)
Radim Šabata & Jakub Skutil
mail: leo.muni@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
Local Officer on Research Exchange (LORE)
Asma Salehová
mail: lore.muni@ifmsa.cz

Lokální koordinátoři pro veřejné zdraví
Local Public Health Officer (LPO)
Monika Slamková & Kateřina Dvořáková
mail: lpo.muni@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
Local Officer on Medical Education (LOME)
Simon Kličník
mail
: lome.muni@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír
Local Officer on Human Rights and Peace (LORP)
Tatiana Tirpaková & Andrea Valčuhová
mail
: lorp.muni@ifmsa.cz

Lokální koordinátoři pro reprodukční zdraví včetně HIV/AIDS
Local Officer on Reproductive Health incl. HIV/AIDS
Natálie Čurdová
mail
: lora.muni@ifmsa.cz

Sociální
sítě