Kontakty/Contacts

Výkonná rada/Executive Board

Matěj Višňa

Prezident

President

president@ifmsa.cz

+420 777 918 581

Jan Pavlok

Viceprezident pro vnější záležitosti

Vice President for External Affairs (VPE)

vpe@ifmsa.cz

+420 727 874 661

Kateřina Pokorná

Viceprezident pro PR

Vice President for Public Relations

vppr@ifmsa.cz

+420 603 712 889

Lukáš Kindermann

Viceprezident pro finance

Vice President for Finance (VPF)

vpf@ifmsa.cz

+420 733 714 551

Kateřina Ožanová

Viceprezident pro vnitřní záležitosti

Vice President for Internal Affairs
(VPI)

vpi@ifmsa.cz

+420 775 251 327

Národní koordinátoři/National Coordinators

Lucie Racková
a Eva Hnilicová

Národní koordinátorky pro klinické
stáže

National Exchange Officers (NEO)

neo@ifmsa.cz

Eva: +420 721 506 788
Lucie: +420 736 291 485 

Tereza Sovová

Národní koordinátor pro výzkumné stáže

National Officer on Research Exchange (NORE)

nore@ifmsa.cz

+420 604 744 394

Tereza Cvrčková

Národní koordinátor pro veřejné zdraví

National Public Health Officers
(NPO)

npo@ifmsa.cz

+420 604 627 005

Lucie Novotná

Národní koordinátor pro vzdělávání mediků

National Officer on Medical
Education (NOME)

nome@ifmsa.cz

+420 728 087 644

Jana Koudelková

Národní koordinátor pro lidská
práva a mír

National Officer on Human Rights
and Peace (NORP)

norp@ifmsa.cz

+420 731 118 216

Dominika Kocmanová

Národní koordinátor pro Capacity Building

National Officer on Capacity
Building (NOCB)

nocb@ifmsa.cz

+420 602 766 020

Hana Kroupová

Národní koordinátor pro mezinárodní záležitosti

National Officer on International Affairs (NOIA)

noia@ifmsa.cz

+420 604 921 027

Eliška Horáková

Národní koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví a práva včetně HIV a AIDS

National Officer on Sexual and Reproductive Health and Rights incl. HIV and AIDS (NORA)

nora@ifmsa.cz

+420 723 782 057

MUDr. Pavla Miřátská
MUDr. Emil Havránek

Alumni Directors (AlDir)

aldir@ifmsa.cz

Sociální
sítě

IFMSA Česká republika

O nás

Chci na stáž!

Podpořte nás

Kontaktní informace

IFMSA Česká republika, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00