IFMSA CZ OSTRAVA

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOŘI 2022/2023

LOKÁLNÍ PREZIDENT

LOCAL PRESIDENT

KAROLÍNA KYŠKOVÁ

lp.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Reprezentace pobočky

Komunikace – fakulta, externí subjekty, národní IFMSA

Finance

Zodpovědnost za chod celé pobočky

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOR PRO VEŘEJNÉ VZTAHY

LOCAL OFFICER ON PUBLIC RELATIONS

VOJTĚCH VÁCLAVEK

lpr.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Správa sociálních sítí (Facebook, Instagram)

Tvorba grafiky (plakáty, loga, letáčky)

Focení, videa

Propagace pobočky

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOR PRO REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ VČETNĚ HIV/AIDS

Local Officer on Reproductive Health incl. HIV/AIDS (LORA)

FREDERIKA ŠLANGOVÁ

lora.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Projekty

World AIDS week/day

Sexuální výchova pro pokročilé

Movember

Dívčí koutek

Testování

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOR PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Local Officer on Public Health (LPO)

NATÁLIE FEBROVÁ & ZUZANA ŠWIDEROVÁ

lpo.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Projekty

Světový den diabetu (WDD)

Světový den zdraví (WHD)

Nemocnice pro medvídky

Pro život

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOR PRO MEDICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Local Officer on Medical Education (LOME)

KATEŘINA FRANTOVÁ

lome.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Projekty

Chirurgické šití

Kurz periferní kanylace

Krevní výzva mediků

Na hodinu klinikem

EKG pro praxi

Cesta na LF

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOR PRO LIDSKÁ PRÁVA A MÍR

Local Officer on Human Rights and Peace (LORP)

MÁRIA ŠVIHORÍKOVÁ

lorp.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Projekty

Pations talk

Právo žít

Speak up for human rights

Medici pomáhají

Diskriminace v medicíně

Mental health nights

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOR PRO KLINICKÉ STÁŽE

Local Officer on Exchange Officer (LEO)

HANA HORÁKOVÁ

leo.ou@ifmsa.cz

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOR PRO KLINICKÉ STÁŽE

Local Officer on Research Exchanges (LOME)

ZUZANA ČERNÁ

lore.ou@ifmsa.cz

Přihláška do IFMSA CZ