IFMSA CZ OSTRAVA

MED GALA 2023

 

MED GALA LF OU je zpět!

Po přestávce, kvůli epidemiologické situaci, Vás nyní můžeme znovu srdečně pozvat na ples Lékařské fakulty Ostravské univerzity, MED GALA 2023!

Již 3. 3. 2023 se můžete těšit na hudební doprovod ve dvou sálech, bohatou losovací soutěž a nabitý doprovodný program v multifunkční aule GONG ! Téma jsme zachovali stejné jako na zrušený ročník 2019, tedy s doporučeným dress codem v barvách černé a zlaté.

Na této akci nesmíte chybět Vy ani Vaši přátelé! Postupně zde budeme zveřejňovat důležité informace, sledujte proto naši událost.

Těšíme se na Vás

IFMSA CZ Ostrava

Lokální prezident
Local president (LP)

Karolína Kyšková
email: lp.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Reprezentace pobočky

Komunikace – fakulta, externí subjekty, národní IFMSA

Finance

Zodpovědnost za chod celé pobočky

Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví včetně HIV/AIDS
Local Officer on Reproductive Health incl. HIV/AIDS (LORA)
Frederika Šlangová
email: lora.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Projekty

World AIDS week/day

Sexuální výchova pro pokročilé

Movember

Dívčí koutek

Testování

Lokální koordinátor pro medické vzdělávání
Local Research on Medical Education (LOME)
Kateřina Frantová
email: lome.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Projekty

Chirurgické šití

Kurz periferní kanylace

Krevní výzva mediků

Na hodinu klinikem

EKG pro praxi

Cesta na LF

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
Local officer on Research Exchanges (LEO)
Zuzana Černá
email: lore.ou@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro veřejné vztahy
Local officer on Public Relations (LPR)

Vojtěch Václavek
email: lpr.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Správa sociálních sítí (Facebook, Instagram)

Tvorba grafiky (plakáty, loga, letáčky)

Focení, videa

Propagace pobočky

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví
Local officer on Public Health (LPO)

Natalie Febrová & Zuzana Šwiderová
email: lpo.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Projekty

Světový den diabetu (WDD)

Světový den zdraví (WHD)

Nemocnice pro medvídky

Pro život

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír
Local officer on Human Rights and Peace (LORP)
Simona Ciencialová & Mária Švihoríková
email: lorp.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Projekty

Pations talk

Právo žít

Speak up for human rights

Medici pomáhají

Diskriminace v medicíně

Mental health nights

Lokální koordinátor pro klinické stáže
Local officer Exchange Officer (LEO)
Hana Horáková
email: leo.ou@ifmsa.cz

Přihláška do IFMSA CZ