Kontakty

Lokální koordinátoři

Lokální prezident
Local president (LP)
Stanislav Štrba

mail: lp.2lf@ifmsa.cz

telefon: +420774931257

Lokální koordinátor pro veřejné vztahy
Local Officer on Public Relations (LPR)
Adam Hutňan

mail: lpr.lf2@ifmsa.cz

telefon: +421944533389 

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví
Local Public Health Officer (LPO)
Josef Angelovič

mail: lpo.2lf@ifmsa.cz

telefon: +420722340804

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
Local Officer on Medical Education (LOME)
Ján Pavol Burdátš

mail: lome.2lf@ifmsa.cz

telefon: +420775210212

Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví včetně HIV/AIDS
Local Officer on Reproductive Health incl. HIV/AIDS
Nikola Zálešáková

mail: lora.2lf@ifmsa.cz

telefon: +420725881414

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír
Local Officer on Human Rights and Peace (LORP)
Daniela Kaločayová

mail: lorp.2lf@ifmsa.cz

telefon: +421918280787

Lokální koordinátor pro klinické stáže
Local Exchange Officer (LEO)
Veronika Časarová a Marcela Remeňová

mail: leo.2lf@ifmsa.cz

telefon Veronika: +420607246033

telefon Marcela: +420725749946 

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
Local Officer on Research Exchange (LORE)
Magdaléna Jelenová

mail: lore.2lf@ifmsa.cz

telefon: + 421902 214090 

Partneři

Sociální
sítě