Onkomaják

O projektu

Projekt, který vznikl ve spolupráci s organizací Onkomaják, si klade za cíl informovat veřejnost o možnostech prevence a léčby rakoviny. Specializuje se především na rakovinu plic a tlustého střeva. Lékařská fakulta v Plzni je jednou z několika v ČR, které na tomto jedinečném projektu spolupracují.

Činnost Onkomajáku spočívá v osvětě o těchto závažných onemocněních formou workshopů. Ty se průběžně uskutečňují ve všech větších městech v ČR. Akcí je několik do měsíce. Workshopy se často pořádají na ulicích a jejich interaktivní forma upoutává pozornost náhodných kolemjdoucích a dává jim možnost dozvědět se mnoho užitečných informací.

Střevo Tour

Projektem Onkomajáku, který zvyšuje povědomí veřejnosti o rakovině tlustého střeva, je Střevo Tour. Jedná se o představení velkého modelu střeva na veřejně přístupném místě. Modelem se dá procházet a návštěvníci si tak mohou prohlédnout, jak vypadá tlusté střevo zevnitř. K vidění je zde nejen zdravá sliznice, ale také choroby, které tlusté střevo nejčastěji postihují. Nejzávažnější z nich je rakovina tlustého střeva a konečníku.

Zdravé plíce

Druhým projektem Onkomajáku, který informuje širokou veřejnost o rakovině, je projekt Zdravé plíce. Cílem je poskytnutí informací o možnostech prevence a léčby rakoviny plic. Návštěvníci se mohou seznámit s nafukovací maketou plic, v jejichž jednom laloku je k vidění reálný model nádoru a v druhém je umístěna obrazovka, na které jsou promítány záběry z bronchoskopického vyšetření a další edukační materiály. Zájemci si mohou vyzkoušet i spirometrii, při které se vyhodnotí funkčnost jejich plic.

Činnost studentů medicíny

Studenti medicíny a další dobrovolníci jsou přítomni u těchto projektů a poskytují návštěvníkům správné informace o problematice včasného záchytu a léčby rakoviny tlustého střeva a plic. Tento projekt je tudíž přínosný nejen pro laickou veřejnost, ale také pro samotné studenty, kteří interaktivní formou získají přínosné informace a zkušenosti pro své studium.

Závěr

Důkazem, že tento projekt má smysl, je evidence, že ve městech, která Onkomaják s maketou tlustého střeva navštívil, se zdvojnásobil počet pacientů, kteří podstoupili kolonoskopii.