IFMSA European Regional Meeting 2019

Na konci dubna se konal mezinárodní kongres European Regional Meeting 2019 v Petrohradě, v Rusku.

Tohoto kongresu se společně s ostatními státy zúčastnila také 10-členná česká delegace, v rámci které jsem byla jediná z řad studentů Všeobecného lékařství LF OU. S ostatními delegáty jsme se účastnili paralelních sekcí, besed zaměřených na problematiku HIV a AIDS a tréninků na rozvoj našich měkkých dovedností.

Měla jsem možnost zúčastnit se Presidents sessions, jejichž součástí byli jak prezidenti národních poboček, tak také hospodáři, viceprezidenti pro interní i externí vztahy a také zástupci funkcí poboček na lokální úrovní. Mezinárodní tým nám v průběhu několika dní předal informace o vzniku a implementaci health policy statements, vedení a organizaci IFMSA, mezinárodní agendě, fundraisingu, spolupráci s jinými organizacemi a mnoho dalšího.

Téma European Regional Meeting bylo pro tento rok „Budoucnost v léčbe HIV a AIDS“, které se rozebíralo na dvou tematických besedách. První se na problematiku dívala z pohledu již dosažených cílů v rámci léčby HIV a AIDS, kde vystupovali mluvčí: Vinay Patrick Saldhana, Regionální ředitel UNAIDS pro Východní Evropu a Centrální Asii, Anastasiia Antonova a Ekaterina Ozhmegova, specialistky na HIV molekulární epidemiologii a rezistenci a Anton Krasovsky a Pavel Lobkov, televizní hlasetelé nakažení HIV. Druhá beseda byla formou otevřené diskuze, která pojímala o možnostech zapojení mladých mediků do budoucnosti léčby HIV a AIDS.

Účastnila jsem se rovněž tréninku „Strategy planning and impact assessment“, který mi pomohl rozvinout mé dovednosti jak realizovat projekt, či kampaň, jak zvážit veškeré faktory, které jsou součástí realizace a jak je dlouhodobě implementovat.

Všichni z delegace se účastnili plenárky a voleb o prioritách Evropy pro další roky. Mezi tyto priority byla zvoleno témata mentálního zdraví a pracovních sil ve zdravotnictví, které budeme přes následující dva roky zahrnovat do agendy našich poboček.

Z tohoto kongresu jsem si přivezla mnoho nových zkušeností, motivace a především mi tento kongres pomohl rozšířit obzory působení IFMSA, stejně jako možností zapojení mediků do budoucnosti zdravotnictví. Jsem nadmíru hrdá, že jsem zde mohla reprezentovat LF OU a věřím, že své získané znalosti budu i nadále v budoucnu rozvíjet.

IFMSA August Meeting 2019 – Taiwan

Ve dnech od 1. – 7. srpna 2019 se konala mezinárodní konference IFMSA, tentokrát v Taipei, Taiwanu.

800 motivovaných studentů z více než 100 zemí se sešli, jako každý rok, aby projednali záležitosti týkající se celosvětového zdravotnictví a chodu organizace IFMSA.

Této konference se zúčastnila také 16-ti členná česká delegace, složená ze studentů všech osmi lékařských fakult České republiky. Byla jsem jedinou delegátkou z Všeobecného lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity, která zde svou univerzitu reprezentovala.

V rámci programu této konference, jsem se zúčastnila NMO Management sessions, které byly  zaměřeny na management ve zdravotnictví, sbírání dat a jejich implementace a byly nám představeny konkrétní problémy, na které jsme tvořili řešení, které jsme prezentovali organizátorům. Tato řešení nadále konzultujeme mezi sebou i po konferenci a snažíme se o jejich realizaci tam, kde je to možné. Současně jsem se účastnila také Presidents‘ sessions, kde jsme řešili do hloubky stanovy naší organizace a jejich tvorba či změna. Těchto sessions se účastnili prezidenti, viceprezidenti pro interní a externí vztahy, hospodáři národních i mezinárodních úrovní.

Každý den se konala plenární zasedání, která trvala několik hodin a účastnili se jich všichni delegáti v čele s jedním představitelem z každé země, který seděl v čele plenárního zasedání a hlasoval v zájmu celé své delegace. Na zasedáních se volili kandidáti do mezinárodních pozic. Konkrétně na pozice regionálních ředitelů, ředitelů jednotlivých sekcí IFMSA  (SCOME, SCOPE, SCOPH, SCORA, SCORE, SCORP), viceprezidenta pro finance, členy a další.

Na konferenci nechyběly rovněž zasedání o globálních prioritách, mezi které patří: změna klimatu, dodržování lidských práv, pracovní síly ve zdravotnictví a další, které aktivně řeší všechny země ve svých agendách.

Hlavní téma, ve kterém se nesla celá konference, bylo „Science, Technology and Innovation for Sustainable Health Care“. Na toto téma měly různé osobnosti besedy, např. Chyong-Huey Lai, vrchní dozorce nemocnice Chang Gung Memorial Hospital, mluvila o tom, jak byuniverzity, nemocnice a vláda měly podporovat nové technologie v partnerství mezi průmyslem, vládou, akademickou obcí a neziskovými organizacemi. Dalšími významnými hosty byly: Dr. Chun-Lin Chi, CEO Moodwide Consulting Co.Ltd, Dr. James Thomas, MSc MB ChB FHEA Lektor a Asistent profesora na univerzitě Keio University School of Medicine v Tokyu, Ying-Wei Wang, generální ředitel Správy podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí a další.

Z této konference jsem si odnesla především motivaci  dále získávat nové zkušenosti, předávat je dále ostatním a být přínosem jak pro svou univerzitu, tak v budoucnu pro celé české zdravotnictví. Jsem hrdá, že jsem na této konferenci mohla reprezentovat Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.