O stážistech z Ostravy vyslaných do celého světa se dočtete ZDE!

↓ English Below ↓

Na měsíc červenec k nám do Ostravy přijelo celkem 8 stážistů ze zemí jako je Mexiko, Brazílie, Španělsko, Korea, Taiwan a Francie. První společná akce byla uvítací večeře, již tradičně ve Viktorce v Porubě. Poté následovaly akce jako prohlídka centra Ostravy, opékačka v lese nebo například plno společných večerů u piva a dobrého jídla. Velmi vydařená byla mezinárodní food and drink party, kde všichni mohli ochutnat typické jídlo a pití pro danou zemi, poslechnout si tradiční písničky a dokonce se naučit i nějaký ten tanec. Největší skupinovou akcí v tomhle měsíci byl víkendový výlet do Polska. Hned první den jsme navštívili koncentrační tábor v Osvětimi (Auschwitz a Birkenau) což byla pro všechny z nás nezapomenutelná zkušenost plná emocí a smíšených pocitů. Večer následovala společná večeře a procházka kouzelným nočním Krakovem. Druhý den výletu nás čekala prohlídka celého historického města. Výlet byl opravdu vyčerpávající, ale rozhodně stál za to! V posledním týdnu jsme se příjemně pobavili u bowlingu a vše jsme zakončili na rozlučkové večeři v centru Ostravy. Celý měsíc jsme si všichni parádně užili a těšíme se na další incomingy!

Adéla Edelsbergerová – Kontaktní osoba (CP)

English version

In July came to Ostrava 8 students from countries such as Mexico, Brazil, Spain, Korea, Taiwan and France. The first event was a welcome dinner, traditionally in Viktorka restaurant in Poruba. This was followed by events such as a tour of the center of Ostrava, a barbecue, or for example beer time in pubs. Very successful was the national food and drink party, where everyone could taste typical food and drinks from our countries or listen traditional songs. The biggest group event during July was a weekend trip to Poland. First day we visited the Auschwitz and Birkenau, which was an unforgettable experience for all of us, full of emotions and mixed feelings. The evening was followed by dinner and walk through the magical night Krakow. The second day of the trip we had a tour of the historic city. The trip was really exhausting, but we enjoyed it so much. In the last week we had a nice time at bowling and we finished this month on a goodbye dinner in The Pub restaurant in the center of Ostrava. We all enjoyed the whole month and we look forward to more incoming!

Adéla Edelsbergerová – Contact person (CP)