Jarní Valná hromada (dále VH) se konala na půdě Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 5. – 7. 4. 2019.

VH je setkání členů IFMSA CZ z jednotlivých lékařských fakult. Největší delegaci vyslala ostravská pobočka. Konkrétně se jednalo o 19 členů.

Jednání bylo zahájeno proslovem děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého Prof. MUDr. Milanem Kolářem, Ph.D., poté si převzal slovo prezident IFMSA CZ Roman Dvořák, který celý průběh moderoval. V rámci programu se řešily návrhy na změnu stanov nebo prezentace účastníků March Meetingu ve Slovinsku a mnoho dalšího. Rovněž proběhly volby Národních koordinátorů a Výkonné rady (VR/NKs) na další funkční období. Byla zvolena delegace na August Meeting 2019 Taiwan, do které také patří studentka LF OU Kateřina Pokorná.

Jednotliví členové ostravské delegace se účastnili paralelních sekcí. Mohli tak porovnat fungování ostravské pobočky oproti dalším českým pobočkám. Do programu byly zařazeny tréninky, na kterých si mohli účastnici rozvíjet své znalosti a schopnosti. Tréninky byly na téma: Koučovací přístup ve vedení lidí, Globalhealth in exchanges, Decisionmaking a další. Jednotlivé fakulty prezentovaly své projekty na Activities Fair. Naše pobočka představila Reprezentační ples Lékařské fakulty. Večerní program se nesl ve znamení retro a také proběhla taneční bitva jednotlivých desetiletí, kterou vyhráli VR/NKs, tímto jim gratulujeme. Během večerních programů se nám podařilo utužit vztahy v rámci pobočky a rovněž navázat nové kontakty se studenty z ostatních fakult.

Děkujeme také prezidentu IFMSA CZ Romanu Dvořákovi za reprezentování organizace na mezinárodních akcích a také skvělé vedení po celý rok 2018/2019. 

Z Valné hromady jsme odjížděli nabyti novými informacemi, zkušenostmi a nápady. Bylo nám ctí reprezentovat Ostravskou fakultu na národní úrovni!

Za delegaci IFMSA CZ Ostrava a LF OU
Anna Veselá a Dominika Janošová

 

Delegace IFMSA CZ Ostrava

Martin Palička – prezident, 4. ročník

Kateřina Pokorná – LPR, 2. ročník

Aneta Sýkorová – LPR, 2. ročník

Natália Perďochová – LOME, 4. ročník

Hana Straková – LPO, 5. ročník

Martin Sobotka – LORA, 3. ročník

Martina Peterková – LORP, 2. ročník

Magdaléna Vavříková – LEO, 3. ročník

Julie Zvolánková – LORE, 4. ročník 

Barbora Miková – 2. ročník

Anna Veselá – 2. ročník

Dominika Janošová – 2. ročník

Kateřina Heimová – 2. ročník

Nikol Petlachová – 2. ročník

Sophie Buschová – 1. ročník

Martin Socha – 3. ročník

Veronika Janošcová – 3. ročník

Jan Tomášek – 1. ročník

Nikola Smolková – 2. ročník

Výkonná rada (VR) 2019/2020:

Prezident – Zuzana Mikulenková

VPI – Vojtěch Novotný

VPE – Lujza Vysoká

SecGen – Lukáš Hanko

Hospodář – Filip Baldík

.

Národní koodinátoři (NKs) 2019/2020:

NPO – Diana Hachová

NOME – Ľubica Joppeková

NORA – Martin Sihlovec

NORP – Jiří Sýkora

NORE – Klára Přibáňová

NEO – Petra Kostroňová + Viet Ha Trinh

 

Training director – Jan Pavlok

Alumni director – Emil Havránek + Pavla Miřátská

 

Dozorčí rada (DR) 2019/2020:

Roman Dvořák

Josef Borovka

Martin Janků