IFMSA Česká republika je členskou organizací International Federation of Medical Students Associations, nezávislé a apolitické organizace zastřešující 137 organizací ze 118 zemí světa. 

IFMSA CZ působí v České republice od roku 1993, v současnosti působí na všech 8 lékařských fakultách a to v Plzni, Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě. Organizace má v tuto chvíli 1653 členů, z velké většiny studenty všeobecného lékařství.
Činnost organizace se orientuje na organizaci zahraničních stáží pro studenty všeobecného lékařství, kterých ročně zprostředkujeme kolem 380. Dále na projekty pro širokou veřejnost, jejichž cílem je rozšiřovat povědomí o zdravotní problematice, pomáhat potřebným a aktivně se zapojovat do preventivních programů. Poslední neméně důležitou součástí naší aktivity jsou projekty a workshopy orientované právě na studenty s cílem zlepšovat jejich dovednosti a znalosti pro výkon lékařského povolání.
Nejvyšším orgánem organizace je valná hromada, která se řádně koná dvakrát ročně, a to vždy první víkend v dubnu a první víkend v listopadu. V mezidobí stojí v čele organizace výkonná rada složená z pěti členů. Na činnost všech složek organizace dohlíží nezávislá dozorčí rada.
 
Dozorčí rada
Výkonná rada
 

Pro více informací kontaktujte:

Lujza Vysoká
Viceprezident pro vnější záležitosti
Vice President for External Affairs (VPE)

+420 775 730 607