Ve středu 31. října jsme předali v Mobilním hospici Ondrášek šek na částku 45 976 Kč. Tato částka byla vybrána během akce Rozbíháme semestr No. II, která se konala ve FIT PARKU.

A kam peníze poputují? Konkrétně na financování péče o čtyřletého Honzíka se syndromem Bohring Opitz. Tento syndrom se vyznačuje celou řadou symptomů, jako jsou užší hlavička, prominující čelo, porucha zraku, gotické patro, porucha prořezávání dentice, těžká psychomotorická retardace, porucha příjmu potravy, porucha polykání (chlapec je na parenterální výživě). Chlapec má vyvedenou gastrostomii a centrální žilní katetr. Denní péče o Honzíka přesahuje částku 1000 Kč.

Děkujeme všem zúčastněným běžcům i partnerům, že svým během, příspěvkem a zájmem přispěli k úspěchu této skvělé akce. Pomáhat má cenu, zvláště v případech, kdy se jedná o něco tak obyčejného, jako je běh. Doufáme, že se ve FIT PARKU potkáme znovu v únoru při třetím pokračování rozbíhání semestru.

Celková částka, kterou jsme společně přispěli ve prospěch Mobilního hospice Ondrášek je 135 201 Kč.

Čokosrdce

Dne 4. května 2018 jsme v Mobilním hospici Ondrášek předali vybranou částku z poslední besedy a zakončili tím první rok našeho působení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Částka 89 225 Kč znamená zakoupení:

Lineární dávkovač 2x
Přenosná odsávačka
Pulzní oxymetr 2x
Lístky do Zoo Ostrava a permanentky do Aquaparku Kravaře pro sourozence a rodiny místních dětí

 

Děkujeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili našich akcí nejen fyzicky, ale i finančně a těšíme se na další akce v příštím akademickém roce.

Dne 25. ledna jsme předali zdravotní pomůcky dětem v Mobilním hospici Ondrášek. Konkrétně se jednalo o 2 pulzní oxymetry a transportní odsávačku. K tomu jsme pro sourozence a rodiny místních dětí přikoupili permanentky do ostravské zoo nebo kravařského aquaparku, abychom se dostali na celkovou částku 35 000 Kč, která se podařila vybrat za první semestr našeho projektu. Děkujeme Vám všem, kteří jste byli součástí úžasného půlroku s Čokoládovým srdcem a těšíme se na další pokračování dobré věci. Děkujeme všem partnerům našeho projektu. Speciální poděkování patří Lékařské fakultě Ostravské Univerzity a organizaci IFMSA CZ Ostrava, bez kterých by toto skvělé dílo nebylo možné.

 

…aneb i z malých potoků vznikají řeky