Projekty zaměřené na lidská práva

Těmito projekty se snažíme posilovat a motivovat studenty medicíny k aktivní podpoře a ochraně lidských práv a míru prostřednictvím obhajoby, budování kapacit a zvyšování povědomí a podporou studentů při provádění činností a projektů, které přispívají k vytváření spravedlivého a mírového světa.

Beseda o domácím násilí v rámci projektu Právo žít

Rozhovor s Jánom Gorduličom na téma: Dezinformace a svoboda projevu v rámci Speak Up for Human Rights

Beseda v rámci projektu Promítej i ty!

Národní projekty

Human Rights Day

Human Rights Day je každoročne slávený vrámci celého světa 10 prosince na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948.

Každoročně se téma  Světového dne lidských práv věnuje určitému tématu stanoveného OSN. V rámci dané tématiky se odvíjí doprovodný program jako jsou výstavy a jejich vernisáže, přednášky pro veřejnost, workshopy pro mediky i veřejnost, diskuze s odborníky, a různé prezentace.

Program se nemusí konat jen v tento den, okolo data 10. prosince  někdy pořádáme Human Rights Week, který se koná celý týden. Projekt se pořádá také pod jménem Speak Up for Human Rights.

 

Právo žít

Jedná se o seminář zaměřený zejména na studenty medicíny. Hlavním tématem je domácí násilí. Odborníci z různých odvětví (Bílý kruh bezpečí, policie, atd…) školí studenty, jak rozpoznat domácí násilí, jak komunikovat s obětí a jak takovým lidem pomoci.

Cílem je naučit účastníky rozpoznat oběť domácího násilí, naučit je komunikovat s obětí a ukázat systém, který oběti pomůže všechno překonat.

Medici pomáhají

Medicína není práce, ale poslání! Vizí projektu je probudit ve studentech medicíny solidaritu a empatii, vzbuditkomunitní cítění. Chceme ukázat studentům medicíny, že lékařská praxe není jen o léčení ale i o pomoci druhým. Projekt se skládá z několika “podprojektů”, jejichž cílem je pomoc potřebným.

Další projekty národní

Mental Health
Zelené listy
Humanitární organizace

Další projekty lokální (jen na některých pobočkách)

Chuť žít
FitMedik
Mluv se mnou!
Spina bifida a hydrocefalus
Promítej i ty!

Kontakty:

1. lékařská fakulta UK

2. lékařská fakulta UK

3. lékařská fakulta UK

Lékařská fakulta Plzeň

Lékařská fakulta Hradec Králové

Lékařská fakulta MUNI Brno

Lékařská fakulta UPOL Olomouc

Lékařská fakulta Ostrava

IFMSA Česká republika

O nás

Chci na stáž!

Podpořte nás

Kontaktní informace

IFMSA Česká republika, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00