Projekty zabývající se sexuálním a reprodukčním zdravím

Našim členům poskytujeme nástroje nezbytné k prosazování sexuálního a reprodukčního zdraví a práv kulturně respektovaným způsobem. Toho se snažíme docílit budováním dovedností a znalostí, poskytováním školení o Komplexní sexuální výchově a dalších příslušných otázkách reprodukčního zdraví. Skrze naše projekty poté veřejnost informují o problematikách sexuálního a reprodukčního zdraví.

Tramvaje v rámci World AIDS Week, kde naši členové informují o prevenci proti AIDS

Edukační hra v rámci projektu Sexuální výchova pro pokročilé

Stánek se samovyšetřením v rámci Movember

Charitativní party v rámci Movember

Národní projekty

Sexuální výchova pro pokročilé

Projektem sexuální výchovy narušujeme společenská tabu a šíříme povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Naším cílem není odstrašovat, ale informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Učíme rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit. Mluvíme o důležitosti souhlasu, odlišnostech v sexuální a genderové orientaci, plánování rodičovství či menstruaci a jejím cyklu.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci 13–17 let (8. a 9. třídy základních škol a 1. a 2. třídy středních škol)

Po celou dobu necháváme prostor na dotazy, i ty anonymní. S žáky navazujeme důvěrnou atmosféru a vytváříme prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně a otevřeně.

World AIDS Week

Cílem je poukázat na problematiku celosvětové pandemie tohoto onemocnění, která si za posledních 30 let vyžádala víc než 30 miliónů lidských životů, čím se řadí mezi největší v historii lidstva. I přes zlepšení dostupnosti a možnosti léčby je nutné poukázat na stále přetrvávající potřebu edukace v oblasti přenosu a prevence infekce, nedostatku finanční podpory a boje proti stigmatizacia diskriminaci, které v této oblasti i nadále přetrvávají.

V týdnu Světového boje proti AIDS 1. prosince rozličnými akcemi zvyšujeme povědomí o infekci HIV/AIDS. Prodejem stužek v ulicích a organizováním party pro studenty vybíráme finanční prostředky pro Českou společnost AIDS pomoc (ČSAP), která pomáhá lidem žijícím s HIV. Ve spolupráci s dopravními podniky vypravujeme preventivní tramvaje, ve kterých informujeme veřejnost o možnostech přenosu viru, prevenci, možnosti bezplatného testování a vydávaní certifikátů při cestování do zahraničí . Besedami s lidmi žijícími s HIV nebo odborníky z řad lékařů – MediCafé – či vědců cílíme na studenty i laickou veřejnost.

Movember

V listopadu zvyšujeme povědomí o mužském zdraví a nemocech postihující muže – především o nádorech prostaty a varlat. Pořádáním rozličných akcí vybíráme finanční prostředky pro nadaci Movember (Muži proti rakovině). Organizujeme besedy s odborníky i pacienty a upozorňujeme na sebe pořádáním flashmobů či běhů v ulicích měst.

V rámci Movemberu organizujeme besedy s odborníky i pacienty, informujeme o důležitosti prevence a samovyšetření a upozorňujeme na sebe pořádáním flashmobů či běhů v ulicích měst.

Dívčí koutek

Projekt Dívčí koutek je zaměřen na vzdělávání dívek 1. stupně ZŠ v oblasti dospívání. Projekt probíhá v podobě workshopů na jednotlivých ZŠ. Soustředí se zejména na témata menstruace, tělesného i duševního vývoje v rámci dospívání, základní prevence spojené s reprodukčním i duševním zdravím, vztahové problematiky, ale i mnoho dalších. Cílem projektu je nabídnout dívkám relevantní informace a informační zdroje, seznámit dívky aktivní formou se vším, co je v průběhu dospívání čeká, a v rámci workshopů vytvořit přátelskou atmosféru a tzv. safe space, aby se dívky mohly beze strachu a studu zeptat na vše, co je zajímá.

1.LF Praha

Concetta Narretti
lora.1lf@ifmsa.cz 

2.LF Praha

Nikola Zálešáková
lora.2lf@ifmsa.cz

3.LF Praha

Tereza Hájková
lora.3lf@ifmsa.cz

Brno

Natálie Čurdová
lora.muni@ifmsa.cz

Hradec Králové

Lucie Vavrouchová a Marek Zrzavecký
lora.lfhk@ifmsa.cz

Olomouc

Katarína Chalupková
lora.upol@ifmsa.cz

Ostrava

Martina Povová
lora.ou@ifmsa.cz

Plzeň

Kateřina Fojtíková
lora.lfp@ifmsa.cz

Kontakty

IFMSA Česká republika

O nás

Chci na stáž!

Podpořte nás

Kontaktní informace

IFMSA Česká republika, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00