Projekty zabývající se sexuálním a reprodukčním zdravím

Našim členům poskytujeme nástroje nezbytné k prosazování sexuálního a reprodukčního zdraví a práv kulturně respektovaným způsobem. Toho se snažíme docílit budováním dovedností a znalostí, poskytováním školení o Komplexní sexuální výchově a dalších příslušných otázkách reprodukčního zdraví. Skrze naše projekty poté veřejnost informují o problematikách sexuálního a reprodukčního zdraví.

Tramvaje v rámci World AIDS Week, kde naši členové informují o prevenci proti AIDS

Edukační hra v rámci projektu Sexuální výchova pro pokročilé

Stánek se samovyšetřením v rámci Movember

Charitativní party v rámci Movember

Národní projekty

Sexuální výchova pro pokročilé

Projektem sexuální výchovy narušujeme společenská tabu a šíříme povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Naším cílem není odstrašovat, ale informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Učíme rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit. Mluvíme o důležitosti souhlasu, odlišnostech v sexuální a genderové orientaci, plánování rodičovství či menstruaci a jejím cyklu.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci 13–17 let (8. a 9. třídy základních škol a 1. a 2. ročníku středních škol)

Po celou dobu necháváme prostor na dotazy, i ty anonymní. S žáky navazujeme důvěrnou atmosféru a vytváříme prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně a otevřeně.

World AIDS Week

Cílem je poukázat na problematiku celosvětové pandemie tohoto onemocnění, která si za posledních 30 let vyžádala víc než 30 miliónů lidských životů, čím se řadí mezi největší v historii lidstva. I přes zlepšení dostupnosti a možnosti léčby je nutné poukázat na stále přetrvávající potřebu edukace v oblasti přenosu a prevence infekce, nedostatku finanční podpory a boje proti stigmatizacia diskriminaci, které v této oblasti i nadále přetrvávají.

V týdnu Světového boje proti AIDS 1. prosince rozličnými akcemi zvyšujeme povědomí o infekci HIV/AIDS. Prodejem stužek v ulicích a organizováním party pro studenty vybíráme finanční prostředky pro Českou společnost AIDS pomoc (ČSAP), která pomáhá lidem žijícím s HIV. Ve spolupráci s dopravními podniky vypravujeme preventivní tramvaje, ve kterých informujeme veřejnost o možnostech přenosu viru, prevenci, možnosti bezplatného testování a vydávaní certifikátů při cestování do zahraničí . Besedami s lidmi žijícími s HIV nebo odborníky z řad lékařů – MediCafé – či vědců cílíme na studenty i laickou veřejnost.

Movember

V listopadu zvyšujeme povědomí o mužském zdraví a nemocech postihující muže – především o nádorech prostaty a varlat. Pořádáním rozličných akcí vybíráme finanční prostředky pro nadaci Movember (Muži proti rakovině). Organizujeme besedy s odborníky i pacienty a upozorňujeme na sebe pořádáním flashmobů či běhů v ulicích měst.

V rámci Movemberu organizujeme besedy s odborníky i pacienty, informujeme o důležitosti prevence a samovyšetření a upozorňujeme na sebe pořádáním flashmobů či běhů v ulicích měst.

Dívčí koutek

Projekt Dívčí koutek má za cíl vzdělávání dívek 1. stupně základních škol v oblasti dospívání. Díky informacím o fyziologii jejich těla, o vztazích i základním
reprodukčním zdraví je pomáháme připravit na zdravý život. Školení pro dívky trvá přibližně 45 minut a během školení dívky proberou témata Menstruace, Tělesný a duševní vývoj, Vztahové problematiky, Základní prevence spojené s reprodukčním i duševním zdravím, a další.

Projekt HPV – SpoluSafe

V rámci projektu se zabýváme problematikou Lidského papillomaviru = HPV, který je zodpovědný třeba za genitální bradavice nebo rakovinu děložního čípku.  S infekcí HPV se setká 8 z 10 sexuálně aktivních lidí, ale většina o něm slyší poprvé až ve chvíli, kdy jim lékař sdělí diagnózu.
To chceme napravit šířením osvěty a propagací prevence, jednak cestou příspěvků na sociálních sítích (@spolusafe), jednak školením na akcích pro veřejnost a na školách děti ve věku od 11 let. Pomocí modelů učíme o tom, jak se HPV šíří, jak se nejlépe chránit a co dělat, pokud se člověk nakazí.

Kontakty:

1. lékařská fakulta UK

2. lékařská fakulta UK

3. lékařská fakulta UK

Lékařská fakulta Plzeň

Lékařská fakulta Hradec Králové

Lékařská fakulta MUNI Brno

Lékařská fakulta UPOL Olomouc

Lékařská fakulta Ostrava

IFMSA Česká republika

O nás

Chci na stáž!

Podpořte nás

Kontaktní informace

IFMSA Česká republika, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00