SCOPH – Veřejné zdraví

SCOME – Vzdělávání mediků

SCORP – Lidské práva a mír

SCORA – Reprodukční zdraví včetně AIDS