Kontakty
Lokální koordinátoři

Lokální prezident
Local president (LP)
Stanislav Štrba
mail: lp.2lf@ifmsa.cz
telefon: +420 774 931 257

Lokální koordinátor pro veřejné vztahy
Local Officer on Public Relations (LPR)
Adam Hutňan
mail: lpr.lf2@ifmsa.cz
telefon: +421944533389 

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví
Local Public Health Officer (LOME)
Josef Angelovič
mail: lpo.2lf@ifmsa.cz
telefon: +420 722 340 804

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
Local Officer on Medical Education (LOME)
Ján Pavol Burdátš
mail
: lome.2lf@ifmsa.cz
telefon: +420775 210 212

Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví včetně HIV/AIDS
Local Officer on Reproductive Health incl. HIV/AIDS
Nikola Zálešáková
mail
: lora.2lf@ifmsa.cz
telefon: +420 725 881 414

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír
Local Officer on Human Rights and Peace (LORP)
Daniela Kaločayová
mail
: lorp.2lf@ifmsa.cz
telefon: +421918280787

Lokální koordinátor pro klinické stáže
Local Exchange Officer (LEO)
Veronika Časarová a Marcela Remeňová
mail: leo.2lf@ifmsa.cz
telefon Veronika: +420607246033
telefon Marcela: +420725749946 

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
Local Officer on Research Exchange (LORE)
Magdaléna Jelenová
mail: lore.2lf@ifmsa.cz
telefon: +420 902 214 090

Partneři