SCOPH – Veřejné zdraví

 

 

 

 

SCOME – Vzdělávání mediků

SCORP – Lidské práva a mír

SCORA – Reprodukční zdraví včetně AIDS