Chci vyjet na výměnnou stáž

Jak probíhá stážový konkurz?

Je to snadné.

Jakmile se spustí registrace (o čemž se dozvíš emailem), vytvoříš si profil na stránce www.narodnijazykovytest.cz. Během registrace si mimo jiné vybereš země, do kterých bys rád/a vyjel/a a nahraješ potvrzení studijního průměru a případných „extra aktivit“ (vysvětleno dále). Po zaplacení je tvá registrace dokončena a ty nedočkavě vyhlížíš datum Národního Jazykového Testu.

V den testu se budeš řídit pokyny organizátora testu na své fakultě a po jeho napsání jdeš domů a čekáš na výsledky, které se zveřejní během následujícího týdne.

Po zveřejnění výsledků testu dostaneš poslední, několika denní možnost změnit si pořadí zvolených stáží (například s přihlédnutím ke všeobecnému zájmu o danou zemi a tvým výsledkům v testu). Nakonec budou vyhlášeny celkové výsledky a ty se dozvíš zda, a kterou stáž jsi dostal/a.

 

How does the Distribution of Exchanges work?

It´s simple.

Once the registration is started (of which you will be notified via email), you will create a profile at www.narodnijazykovytest.cz. While creating your profile, you will also choose the countries you would like to go to and upload a confirmation of your Grade Point Average and your „extra activities“ (if any – explained below).  Once you pay, your registration is complete and you can start looking forward to the National Language Test.

On the day of the Test you will follow the  instructions of the Test organizer at your faculty. Once the Test is over you can go home and wait for the results which will be published during the following week.

After the results publication you will have your last, few-days opportunity to change your preferences of your chosen exchanges ( for example taking into account the overall demand for given country and your Test results). Finally the overall results will be published and you will learn whether and which Exchange you got.

 

 A jaká jsou pravidla konkurzu?

V podstatě jsou dvě:

  1. Kdo neprojde jazykovým testem, nemůže pokračovat dále.
  2. Čím více máš celkem bodů, tím větší šance dostat stáž, kterou chceš.

Ad 1. : Národní Jazykový Test je testem z lékařské angličtiny úrovně B2/C1. Minimem pro úspěšné složení testu je zisk 60% bodů. Test funguje čistě způsobem uspěl/ neuspěl. Jestli máš 100%, nebo 72%, je to jedno a pokračuješ dále.

Ad 2.: Body můžeš získat v celkem 4 kategoriích, jak to vidíš níže. Maximem pro každou kategorii je 80 bodů. Body ze všech kategorií mají stejnou váhu a sčítají se dohromady. Celkový součet bodů udává tvé pořadí ve finálním žebříčku.

And what are the rules of the Distribution?

Essentially, there are two:

1. Those who fail to pass the National Language Test can not continue.

2. The more points you have in total, the higher the chances of you getting the Exchange you want.

Ad 1. : National Language Test is a B2/C1 level medical english test. You need at least 60% of all points to pass the test. The test works on a pass/fail basis, meaning it doesn´t matter whether you got 100% or 72%, as far as it is 60% or above, you continue in the Distribution process.

Ad 2. : You can obtain these points in 4 different categories as explained below. The maximum limit in each category is 80 points. Points in all categories are weighted equally and are eventually added together creating your final score.

 

Medical English test

 

+

IFMSA Projects

IFMSA Exchanges

Marks

Extra activities

Do této kategorie dostáváš body jako odměnu za projekty IFMSA, kterých se můžeš účastnit v průběhu celého roku

Points for participating on IFMSA projects

Za pomoc s organizací stáží a programu pro studenty, kteří naopak přijedou k nám, dostaneš body do této kategorie

Points for helping us out with the exchange program – taking care of the incoming students etc

Body za studijní průměr. Pokud je váš průměr horší než 3.0, dostanete v této kategorii 40 bodů. Pokud je 1.0, dostanete bodů 80. Pokud je někde mezi těmito hodnotami, dostanete body tomu odpovídající (více viz. Appendix)

Points for your Grade Points Average – use the calculator bellow to see how many points you get for your GPA

Body „navíc“. Jste mimo IFMSA a studia aktivní i jinde? Podle nás si zasloužíte odměnit. Rozlišujeme celkem 8 kategorií, každou za 10 bodů, celkem tedy 80 (více viz. Appendix)

Are you active outside IFMSA and your studies? These are the points for activities outside IFMSA. There 8 categories, 10 points each. See the appendix for the categories.

Appendix

 

 

List of „Extra activities“

  • Členství v Akademickém Senátu / Member of the Academic Senate
  • Aktivní účast na konferenci / Active participation at a medical conference
  • Výuka na univerzitě / Teaching at the University
  • Vědecká činnost / Scientific work
  • Publikační činnost v medicíně / Publication in medical field
  • Členství v jiných studentských spolcích / Membership in other student associations
  • Účast na lékařských praxích, či stážích (mimo povinných) / Medical clerkships except for the mandatory
  • Reprezentace fakulty / Faculty representation

Body za studijní průměr podrobně

 
0

bodů

Kam na stáž?

IFMSA Česká republika, z.s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00

IČO: 00676462
DIČ: CZ00676462

číslo účtu:  2100078736/2010 FIO banka
Zapsána u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 64535