Chci vyjet na výměnnou stáž

Jak probíhá stážový konkurz?

Je to snadné.

Jakmile se spustí registrace (o čemž se dozvíš emailem), vytvoříš si profil na stránce www.narodnijazykovytest.cz. Během registrace si mimo jiné vybereš země, do kterých bys rád/a vyjel/a a nahraješ potvrzení studijního průměru a případných „extra aktivit“ (vysvětleno dále). Po zaplacení je tvá registrace dokončena a ty nedočkavě vyhlížíš datum Národního Jazykového Testu.

V den testu se budeš řídit pokyny organizátora testu na své fakultě a po jeho napsání jdeš domů a čekáš na výsledky, které se zveřejní během následujícího týdne.

Po zveřejnění výsledků testu dostaneš poslední, několika denní možnost změnit si pořadí zvolených stáží (například s přihlédnutím ke všeobecnému zájmu o danou zemi a tvým výsledkům v testu). Nakonec budou vyhlášeny celkové výsledky a ty se dozvíš zda, a kterou stáž jsi dostal/a.

 

 A jaká jsou pravidla konkurzu?

V podstatě jsou dvě:

  1. Kdo neprojde jazykovým testem, nemůže pokračovat dále.
  2. Čím více máš celkem bodů, tím větší šance dostat stáž, kterou chceš.

Ad 1. : Národní Jazykový Test je testem z lékařské angličtiny úrovně B2/C1. Minimem pro úspěšné složení testu je zisk 60% bodů. Test funguje čistě způsobem uspěl/ neuspěl. Jestli máš 100%, nebo 72%, je to jedno a pokračuješ dále.

Ad 2.: Body můžeš získat v celkem 4 kategoriích, jak to vidíš níže. Maximem pro každou kategorii je 80 bodů. Body ze všech kategorií mají stejnou váhu a sčítají se dohromady. Celkový součet bodů udává tvé pořadí ve finálním žebříčku. 

Medical English test

+

IFMSA Projects

IFMSA Exchanges

Marks

Extra activities

Do této kategorie dostáváš body jako odměnu za projekty IFMSA, kterých se můžeš účastnit v průběhu celého roku

Za pomoc s organizací stáží a programu pro studenty, kteří naopak přijedou k nám, dostaneš body do této kategorie

Body za studijní průměr. Pokud je váš průměr horší než 3.0, dostanete v této kategorii 40 bodů. Pokud je 1.0, dostanete bodů 80. Pokud je někde mezi těmito hodnotami, dostanete body tomu odpovídající (více viz. Appendix)

Body „navíc“. Jste mimo IFMSA a studia aktivní i jinde? Podle nás si zasloužíte odměnit. Rozlišujeme celkem 8 kategorií, každou za 10 bodů, celkem tedy 80 (více viz. Appendix)

Appendix

 

Seznam „Extra activities“

  • Členství v Akademickém Senátu
  • Aktivní účast na konferenci
  • Výuka na univerzitě
  • Vědecká činnost
  • Publikační činnost v medicíně
  • Členství v jiných studentských spolcích
  • Účast na lékařských praxích, či stážích (mimo povinných)
  • Reprezentace fakulty

Body za studijní průměr podrobně

 

Kam na stáž?

Francie

Exchange Conditions
Počet stáží, které s tím státem máme nasmlouvané
Články z Francie
Reporty z Francie

IFMSA Česká republika, z.s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00
IČO: 00676462
DIČ: CZ00676462
číslo účtu:  2100078736/2010 FIO banka
Zapsána u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 64535