Zajímá Tě seberozvoj a rád/a objevuješ nové příležitosti k osobnímu růstu?

Toužíš se rozvíjet v oblastech, které nejsou běžnou součástí každodenní výuky?

Máš chuť se zúčastnit konference, která Ti poskytne nejen nové zkušenosti, ale též podněty k přemýšlení a sebeobjevování?

V tom případě nadešel Tvůj čas!

Rádi bychom Tě pozvali na celodenní konferenci zaměřenou na neformální vzdělávání vysokoškolských studentů s názvem Training day 2018: “Čas růst”, která se bude konat v sobotu 1.12.2018 od 9:00 do 18:00 hodin na děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Hlavní myšlenkou konference bylo uvědomění, že navzdory problémově orientované výuce je převážná náplň medického vzdělávání zaměřena na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v jednotlivých medicínských oborech. Stále častěji se však setkáváme s potřebou edukace studentů nejen v oblasti teoretické, ale též v oblasti měkkých dovedností. Jako témata, která si zasluhují zvláštní pozornost se jeví zejména mezilidská komunikace, conflict management, stress management, prezentační dovedností, emoční inteligence a mnohé další.

Právě tato témata jsou součástí každodenní praxe zdravotníků a lidí v pomáhajících profesích. Nejeden lékař potřebuje dovednost efektivní a symetrické komunikace s pacienty, ale též se svými kolegy a spolupracovníky. Dennodenně jsme nuceni řešit problematické či konfliktní situace, prezentovat průběh léčby našich pacientů či přednášet před studenty nebo kolegy, ať už u zkoušky, v nemocnici nebo na vědeckém kongrese.

Z tohoto důvodu budou pro Tebe v rámci konference připraveny poutavé přednášky a interaktivní workshopy zaměřené na pestré oblasti soft skills, osobního rozvoje a duševního zdraví. Těšit se můžeš na známé osobnosti z oblasti medicíny, psychologie či duševního zdraví, které se s Tebou podělí o své cenné zkušenosti a myšlenky. Svou účast nám přislíbili psycholog, lékař, matematik a kouč doc. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D., osobní trenér, mentor a lektor GrowJOB Institute Matěj Krejčí nebo psycholog a psychoterapeut na Masarykově univerzitě v Brně PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Neváhej a zúčastni se akce, která Tě obohatí, “dobije Ti baterky” a poskytne Ti cenné příležitosti k seberozvoji!

Kdy je nejlepší “čas růst”, nežli právě teď?

Těš se, těšíme se!