Úsměv všem

Projekt „Úsměv všem“ nabízí možnost účastnit se různých dobrovolnických aktivit v nemocnicích a zařízeních sociální péče. Toužíme pomáhat druhým, vykouzlit jim úsměv na tváři a proměnit jejich životní okamžiky v příjemné a pohodové chvilky plné radosti a úsměvu, čímž chceme přispět k vytvoření šťastnějšího prostředí, nejen v nemocnici, ale také v životě, už jen pouhou naší přítomností.

V rámci propojení péče o zdraví s vlastní osobou pacienta se chceme podílet na vytvoření méně stresujícího a důstojnějšího prostředí, podpoře bližších a lidštějších vztahů s pacienty a tím i kvalitnější a efektivní komunikace mezi pacienty či klienty a zdravotnickými pracovníky.

Jak říká definice zdraví dle WHO: „Zdraví je stav kompletní fyzické, psychické a sociální pohody, ne pouze absence nemoci.“ I my jsme si vědomi, že je třeba se našim pacientům věnovat komplexně a proto chceme prostřednictvím tohoto projektu pomoci právě se stránkou psychickou a sociální, které spoluovlivňují onu fyzickou. Zároveň je projekt cennou zkušeností také pro nás, budoucí lékaře, jak si osvojit co nejlepší přístup k našim pacientům a klientům.

Náplň projektu

V rámci projektu Úsměv všem docházíme na nemocniční oddělení či do ústavů sociální péče, kde trávíme čas s pacienty, povídáme si s nimi, kreativně tvoříme, zpíváme či hrajeme na hudební nástroje etc.