O nás

O nás

O IFMSA

O IFMSA

IFMSA – International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 135 členských organizací s více než 1,5 miliónem studentů lékařství ze 117 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světe. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

Jen život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (Albert Einstein)

Mise

Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem
zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého
světa podle hesla Think globally, Act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro
studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin.

 

Think globally, Act locally.

Struktura

Činnost IFMSA je rozdělena do 6 stálých výborů:

 • SCOPE (Standing Committee oProfessional Exchange) – Stálý výbor pro výměnné klinické stáže;
 • SCORE (Standing Committee oResearch Exchange) – Stálý výbor pro výměnné výzkumné stáže;
 • SCOPH (Standing Committee oPublic Health) – Stálý výbor pro veřejné zdraví;
 • SCORA (Standing Committee on Sexual & Reproductive Health incl. HIV/AIDS) – Stálý výbor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS;
 • SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace) – Stálý výbor pro lidská práva a mír;
 • SCOME (Standing Committee oMedical Education) – Stálý výbor pro lékařské vzdělávání.

Každý stálý výbor je zastoupen v jednotlivých zemích národním koordinátorem a na každé fakultě zapojené do činnosti i lokálním koordinátorem. Jmenované výbory zastřešují různé programy a preventivní či humanitární projekty. Díky této struktuře organizace je možné snáze sdílet informace, rady a zkušenosti.

IFMSA má v současné době 2 sídla. Jedno je zřízeno v Ženevě pří sídle Světové lékařské organizace (zkr. WMA) a druhé při Academic Medical Center v Amsterdamu, které slouží k řešení zejména provozních záležitostí, neboť IFMSA je historicky registrována v Nizozemí.
V čele federace stojí pětičlenná Výkonná rada (zkr. EB) doplněná o dalších třicet volených koordinátorů, spolu tvořících tzv. Team of Officials (zkr. TO), volených na 1 rok.

Zástupci z jednotlivých organizací se kromě menších regionálních setkání schází pravidelně 2x ročně na Valné hromadě (zkr. GA), a to vždy v březnu (March Meeting) a v srpnu (August Meeting). Na těchto setkáních se kromě provozních záležitostí federace projednává i přijímání nových národních členských organizací, prezentují se nové či úspěšné projekty, určuje se ideový směr vývoje organizace a podepisují se smlouvy na výměnné stáže.

Více informací o IFMSA a jejích stálých výborech naleznete na www.ifmsa.org.

O IFMSA CZ

IFMSA je v České republice reprezentována členskou organizací IFMSA Česká republika (zkr. IFMSA CZ).
Své pobočky máme při všech osmi českých a moravských lékařských fakultách:
 • 1. LF Univerzity Karlovy v Praze;
 • 2. LF Univerzity Karlovy v Praze;
 • 3. LF Univerzity Karlovy v Praze;
 • LF Univerzity Karlovy v Plzni;
 • LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové;
 • LF Masarykovy univerzity v Brně;
 • LF Univerzity Palackého v Olomouci;
 • LF Ostravské univerzity v Ostravě.

V čele IFMSA CZ stojí pětičlenná Výkonná rada stávající se z prezidenta, hospodáře, tajemníka, viceprezidenta pro vnitřní záležitosti (zkr. VPI) a viceprezidenta pro vnější záležitosti (zkr. VPE). Poradní orgán tvoří národní koordinátoři pro klinické stáže (zkr. NEO), národní koordinátoři pro výzkumné stáže (zkr. NORE) a národní koordinátoři pro projekty (zkr. NOP). Součástí IFMSA CZ je i Dozorčí rada, která dohlíží na fungování celé organizace. Nejvyšším orgánem je Valná hromada členů IFMSA CZ svolávaná 2x ročně.

Členem IFMSA CZ se může stát každý student lékařské fakulty v České republice, který o členství projeví zájem. Členství, jež je dobrovolné a bezplatné, umožňuje studentům zúčastnit se letních výměnných klinických a výzkumných stáží. Současně se studenti mohou zapojit do různých aktivit pořádaných IFMSA CZ. Mezi nejvýznamnější projekty patří zejména Světový den diabetu (zkr. WDD), Světový den zdraví (zkr. WHD), Světový týden boje proti AIDS (zkr. WAW), Nemocnice pro medvídky.
Mnoho dalších projektů probíhá zároveň lokálně na jednotlivých pobočkách IFMSA CZ.

Kontakty

Výkonná rada

Zuzana Mikulenková

Prezident

President

president@ifmsa.cz

+420 775 730 609

Vojtěch Novotný

Viceprezident pro vnitřní záležitosti

Vice President for Internal Affairs (VPI)

vpi@ifmsa.cz

+420 775 228 076

Lujza Vysoká

Viceprezident pro vnější záležitosti

Vice President for External Affairs (VPE)

vpe@ifmsa.cz

+421 908 385 729

 

Lukáš Hanko

Tajemník

Secretary General (SecGen)

secgen@ifmsa.cz

+421 904 235 668

Filip Baldík

Hospodář

Treasurer

hospodar@ifmsa.cz

+420 776 699 602

 

Národní koordinátoři

Petra Kostroňová & Jiří Trinh

Národní koordinátoři pro klinické stáže

National Exchange Officers (NEO)

neo@ifmsa.cz

Petra: +420 775 730 608

Jiří: +420 730 901 904

Klára Přibáňová

Národní koordinátoři pro výzkumné stáže

National Officers on Research Exchange (NORE)

nore@ifmsa.cz

+420 601 088 873

Diana Hachová

Národní koordinátor pro veřejné zdraví

National Public Health Officer (NPO)

npo@ifmsa.cz

+420 736 415 745

Ľubica Joppeková

Národní koordinátor pro vzdělávání mediků

National Officer on Medical Education (NOME)

nome@ifmsa.cz

+421 911 731 995

Jiří Sýkora

Národní koordinátoři pro lidská práva a mír

National Officers on Human Rights and Peace (NORP)

norp@ifmsa.cz

Jiří: +420 603 858 534

Martin Sihlovec

Národní koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS

National Officer on Sexual & Reproductive Health incl. HIV/AIDS (NORA)

nora@ifmsa.cz

+420 607 721 871

Jan Pavlok

Training Directors (TDir)

tdir@ifmsa.cz

+420 727 874 661

MUDr. Pavla Miřátská
MUDr. Emil Havránek

Alumni Director (AlDir)

aldir@ifmsa.cz

IFMSA Česká republika, z.s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00

IČO: 00676462
DIČ: CZ00676462

číslo účtu:  2100078736/2010 FIO banka
Zapsána u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 64535