Chirurgické šití

  

Kurz chirurgického šití probíhá několikrát měsíčně ve dvou variantách – základní kurz a pokročilý kurz.  Pointou chirurgického šití je přecvičit si co nejlépe vícero technik a způsobů šití na prasečí nožce.  

Kurzu se může zúčastnit omezené množství lidí, kvůli individuálnímu přístupu.  Na kurzu je minimálně 5 lektorů, kteří jsou ochotní nejen naučit tu správnou techniku ale i zodpovědět všechny otázky. Lektory jsou studenti, kteří už mají praxi v chirurgickém šití a chtějí se tomu věnovat ve své kariéře. Základní kurz spočívá v naučení se uzlení a základních stehů. Pokročilý kurz už přeskakuje základy a věnuje se složitejším stehům v chirurgii.

Kurzu se muže zúčastnit kdokoliv ze studentů medicíny, i ten, kdo ještě nikdy nebyl na sále a nešil.

Kontakty