Kontakty

1.LF Praha

Ján Buňa
lora.1lf@ifmsa.cz

 

2.LF Praha

Filip Baldík
lora.2lf@ifmsa.cz

3.LF Praha

Nikola Šotolová &
Peter Kántor
lora.3lf@ifmsa.cz

Brno

Dominika Rieglová &
Martin Sihlovec
lora.muni@ifmsa.cz

Hradec Králové

Peter Kraus
lora.lfhk@ifmsa.cz

Olomouc

Daniel Wolný
lora.upol@ifmsa.cz

Ostrava

Martin Sobotka
lora.ou@ifmsa.cz

Plzeň

Rachel Sajdlová
lora.lfp@ifmsa.cz

Sexuální výchova pro pokročilé

Projektem sexuální výchovy narušujeme společenská tabu a šíříme povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Naším cílem není odstrašovat, ale informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Učíme rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit. Mluvíme o důležitosti souhlasu, odlišnostech v sexuální a genderové orientaci, plánování rodičovství či menstruaci a jejím cyklu.

Seminář určený pro 1 třídu (asi 20 lidí) trvá 2 vyučovací hodiny (90 minut) a vedou jej 2 vyškolení studenti medicíny. V první části se dotýkáme jednotlivých témat formou her a aktivit, do kterých se všichni žáci zapojí. Následně se v interaktivní přednášce zaměřujeme na pohlavně přenosné nemoci a možnosti prevence. Po celou dobu necháváme prostor na dotazy, i ty anonymní. S žáky navazujeme důvěrnou atmosféru a vytváříme prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně a otevřeně.

Cíl: Propagovat pozitivní sexualitu a zdravý sexuální život.

Cílová skupina: žáci 13–17 let (8. a 9. třídy základních škol a 1. a 2. třídy středních škol)

Doba konání: celoročně

Města: Praha, Plzeň, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava a okolí