Kontakty

1.LF Praha

Ján Buňa
lora.1lf@ifmsa.cz

 

2.LF Praha

Filip Baldík
lora.2lf@ifmsa.cz

3.LF Praha

Nikola Šotolová
lora.3lf@ifmsa.cz

Brno

Dominika Rieglová & Martin Sihlovec
lora.muni@ifmsa.cz

Hradec Králové

Peter Kraus
lora.lfhk@ifmsa.cz

Olomouc

Daniel Wolný
lora.upol@ifmsa.cz

Ostrava

Martin Sobotka
lora.ou@ifmsa.cz

Plzeň

Rachel Sajdlová
lora.lfp@ifmsa.cz

World AIDS Week

Světový den boje proti AIDS byl první celosvětově uznávaný den věnovaný zdraví, který se organizuje každoročně k 1. prosinci již od roku 1988.  Jeho cílem je poukázat na problematiku celosvětové pandemie tohoto onemocnění, která si za posledních 30 let vyžádala víc než 30 miliónů lidských životů, čím se řadí mezi největší v historii lidstva. I přes zlepšení dostupnosti a možnosti léčby je nutné poukázat na stále přetrvávající potřebu edukace v oblasti přenosu a prevence infekce, nedostatku finanční podpory a boje proti stigmatizacia diskriminaci, které v této oblasti i nadále přetrvávají. SCORA CZ připravuje akce věnované této tématice v 6 městech ČR.

V týdnu Světového boje proti AIDS 1. prosince rozličnými akcemi zvyšujeme povědomí o infekci HIV/AIDS. Prodejem stužek v ulicích a organizováním party pro studenty vybíráme finanční prostředky pro Českou společnost AIDS pomoc (ČSAP), která pomáhá lidem žijícím s HIV. Ve spolupráci s dopravními podniky vypravujeme preventivní tramvaje, ve kterých informujeme veřejnost o možnostech přenosu viru, prevenci, možnosti bezplatného testování a vydávaní certifikátů při cestování do zahraničí . Besedami s lidmi žijícími s HIV nebo odborníky z řad lékařů – MediCafé – či vědců cílíme na studenty i laickou veřejnost.

 Partnerem Světového dne boje proti AIDS je 

Česká společnost AIDS pomoc