Kontakty

1.LF Praha
2.LF Praha
3.LF Praha
Hradec Králové
Ostrava

Světový den diabetu
 

Světový den diabetu je mezinárodní akce vyhlášená Světovou zdravotnickou organizací. Akci každoročně pořádají studenti medicíny ze všech osmi českých Lékařských fakult. Hlavním cílem projektu Světový den diabetu je zvýšit povědomí mezi širokou veřejností o samotné cukrovce, o prevenci a péči při ní pomocí nejrůznějších vyšetření a interaktivního poradenství. Hlavní snahou mediků podílejících se na konání akce je podávat zájemcům relevantní informace o zdravém životním stylu, o ovlivnitelných faktorech, které úzce souvisí s rozvojem diabetu.

Každoročně je vyhlášené hlavní téma týkající se zdravotního problému spojeného s cukrovkou a hlavním cílem je poučit návštěvníky o závažnosti tohoto problému.

V rámci programu si tak mohou návštěvníci zdarma nechat změřit hladinu glykémie, krevní tlak, BMI, procento tuku a obvod pasu. Všechny získané hodnoty jsou zapisovány do skládací brožurky a následně si každý zájemce může nechat zkonzultovat naměřené hodnoty s vyškolenými dobrovolníky.

Dále nabízíme pro návštěvníky stanoviště o poskytování první pomoci, zaměřující se především na včasné rozpoznání a podání první pomoci u hypo- a hyperglykemických stavů. Návštěvníci se mohou zastavit u stánků s poradenstvím v oblasti fyzioterapie, zdravé výživy, pomoci při odvykání kouření či s poradenstvím o sexuální výchově, kde budou studenti edukovat o sexuálně přenosných nemocích.

A nezapomnělo se ani na nejmenší, připravili jsme pro ně program, kde si mohou ošetřit plyšáka a seznámit se s různými zdravotními nástroji, které vidí u svého lékaře.