Čokosrdce na velkých ostravských akcích

Kromě svých vlastních akcí a besed se projekt Čokosrdce účastní i jiných zajímavých událostí. V květnu jsme společně s celou ostravskou IFMSA byli na Majálese, v červnu se naše dobročinná srdíčka objevila například na festivalu Ostravské univerzity – Jsme Ostravská a v červenci dokonce na festivalu Colours of Ostrava. Na všech těchto událostech jsme prezentovali myšlenku našeho projektu a nabízeli své čokoládové skvosty. Díky všem, co si přišli popovídat a odnesli si naše srdíčka.

Odpoledne rekonstrukční chirurgie

Tomáš Kempný M.D., Ph. D.; Dr. Gottfried Falkenssammer; Hsu-Tang Cheng, M. D.

V pondělí 4. 3. se konala další beseda Čokosrdce s názvem Odpoledne rekonstrukční chirurgie. Tři přední odborníci hovořili o možnostech a pestrosti zákroků v tomto krásném oboru, které chvílemi působily až neuvěřitelně. Příkladem budiž náhrada jícnu ileocekálním ústím. Beseda se konala jak v českém jazyce, kdy pan doktor Kempný vysvětlil základy v přenosech laloků a ukázal své nejzajímavější operace, tak také v jazyce anglickém, kdy o svých nejlepších kazuistikách hovořili pan doktor Hsu-Tang Cheng a pan doktor Gottfried Flankensammer. Beseda byla zaměřena velmi odborně, což se projevilo účastí několika desítek lékařů z Ostravy i okolí. Jedinečnost besedy podtrhuje i účast minulého hosta Čokosrdce, pana primáře Zálešáka.

Všem děkujeme za skvělou besedu a těšíme se na brzkou shledanou!

 

Prim. Pavel Stodůlka

Poslední únorový podvečer 2019 se nesl ve znamení Čokosrdce. Akce se tentokrát konala v centru Ostravy a hostem byl špičkový odborník v oční chirurgii, pan primář Pavel Stodůlka. Během 80 minut dlouhé besedy hovořil o moderních operacích, technologiích, výzkumech pro budoucnost, nebo také o plýtvání peněz v českém zdravotnictví. Vše proběhlo interaktivní formou se spoustou otázek. Pan primář se ukázal ve skvělém světle nejen jako vynikající odborník a manažer, ale také jako velmi laskavý, skromný a inspirativní člověk. Moc děkujeme jak panu doktorovi, tak všem zúčastněným, kteří přišli a vybrali mezi sebou na dobrou věc částku  2520 Kč.

Mise Malawi – postavení první studny

Během posledních akcí se nám podařilo vybrat přes 62 000,- a tím v lednu 2019 započala stavba první studny v Malawi. Konkrétně ve vesnici Mwase.

Všem moc děkujem a doufáme, že další studny brzy přibudou. 

Vaše Čokosrdce.

IFMSA CZ Ostrava, International Humanity, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

MUDr. Bohumil Zálešák Ph.D.

Ve středu 5. prosince se odehrála poslední beseda Čokosrdce tohoto semestru. Hostem byl špičkový český plastický chirurg, MUDr. Bohumil Zálešák.

Pan doktor přivezl prezentaci se spoustou fotografií ze svojí praxe, které doplnil velmi zajímavým výkladem. Ve druhé části došlo i na dotazy studentů. Poselstvím pana doktora z této besedy je: jednejte s pacienty férově a operujte jen tehdy, pokud byste stejně operovali svého otce.

Děkujeme panu doktorovi i všem, kteří na besedu dorazili. Vybraná částka 7813 Kč putuje na Misi Malawi.

doc. MUDr. Eva Brichtová Ph.D.

Dne 26. 11 se uskutečnila další beseda spojení projektů Medicafé a Čokosrdce. Na druhý pokus byla hostem inspirativní, kreativní a aktivní osobnost, paní docentka Eva Brichtová.

Dozvěděli jsme se zajímavé detaily o její cestě neurochirurgií i zákrocích, které ve své praxi provádí. Paní docentka však není jen skvělou operatérkou. Má také široké spektrum koníčků, jako například olejomalba, jízda na koni či
chov klokanů, o kterých nám během besedy taktéž pověděla. Na závěr následovala debata a odpovědi na dotazy studentů.

Paní docentce ještě jednou děkujeme za úžasnou besedu a taky všem, kteří přišli a podíleli se nákupem Čokosrdce na dobrou věc. Celkem se vybralo 2375 Kč.

Světový den diabetu 2018 Ostrava

 

Ve středu 14. listopadu se před porubskou EUC klinikou konal Světový den diabetu. Tuto akci pořádala studentská organizace IFMSA CZ Ostrava a Čokosrdce si pro tuto příležitost připravilo jedinečnou limitovanou edici Diabetických Čokosrdcí. Akce byla velmi úspěšná a na dobrou věc se podařilo vybrat částku 5011 Kč.

Děkujeme všem, kteří se podíleli a těšíme se na další akce.

Čokosrdce

Akademický den Ostravské univerzity – Předávání cen rektora

 

V pondělí 12. listopadu jsme v Gongu přebrali cenu rektora za významný přínos studentů pro občanskou společnost. Ocenění si velmi vážíme a je pro nás velkou motivací do další práci.

 Částku 10 000 Kč spojenou s touto cenou věnujeme na projekt Mise Malawi, čímž se přiblížíme výstavbě studní v nejchudších oblastech světa.

 Během akce byly rovněž k dostání naše srdíčka pro všechny zájemce s dobrým srdcem. Vybrala se částka v celkové výši 6450 Kč, která putuje na totéž.

 Děkujeme a buďte dál s námi!

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D, MBA, FRCPS.

 

Nový směr Čokosrdce, aneb Mise Malawi.

Od 1. října 2018 rozšiřuje projekt Čokoládové srdce směřování financí získaných za dobrovolné příspěvky během svých akcí i za hranice Ostravy. Mise Malawi je postavena na spolupráci s International Humanity. Cílem je získání finančních prostředků na vybudování studní v jedné z nejchudších zemí světa, africkém Malawi.

A proč právě studny? Kvantitativní nedostatek vody v Africe je fakt, který napadne každého. Možná však ještě větším problémem je kvalita dostupné vody. Nespočet nebezpečných bakterií v čele s obávanými bilharziemi nebo znečištění od zvířat představují obrovská zdravotní rizika, která bychom rádi co nejvíce eliminovali.

Studny vybudujeme v oblastech, které jsme vytipovali právě díky logistice a kontaktům International Humanity (IH) v místních komunitách. Díky těmto kontaktům a letitým zkušenostem můžeme studny vybudovat ve spolupráci s místními komunitami, které pro stavbu vypálí a dodají cihlový základ staveb. Toto zapojení samotných komunit považujeme za velký benefit celého projektu.

Jelikož je IH vedeno mezinárodně uznávaným odborníkem a ostravským akademikem, panem docentem Rastislavem Maďarem, nabízí se studentům z Lékařské fakulty OU potenciální možnost vyjet v budoucnu na humanitární misi právě ve spojení s IH a být tak fyzicky u dokončení financovaných studní. Věříme, že ostravští studenti a všichni příznivci Čokosrdce mohou měnit svět k lepšímu a bezpečnějšímu.

K představení této nové mise jsme 3. listopadu uspořádali besedu právě s panem docentem Maďarem. Tuto besedu jsme zasadili do programu jednání Valné hromady IFMSA CZ, kterou pořádala ostravská pobočka. Pan docent před Valnou hromadou i příznivci Čokosrdce představil aktivity, úspěchy i kontakty IH v této africké zemi. Inspirativní přednáška byla následována hlasováním o Memorandu o spolupráci mezi IFMSA CZ a International Humanity. Memorandum bylo jednohlasně schváleno a podepsáno. Doufáme tak, že právě v Ostravě na akci Čokosrdce byl položen základ širší spolupráce do budoucna. Během víkendu se na konto Mise Malawi vybralo skvělých 12 180 Kč. Všem děkujeme za skvělé odpoledne a těšíme se na další hosty.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D

 

Ve středu 24. října proběhla první z cyklu besed nového spojení projektů Medicafé a Čokosrdce. Akce se odehrála poprvé mimo půdu Lékařské fakulty, konkrétně v Centru Pant v srdci Ostravy. Hostem byl lékař, akademik, vědec, humanitární pracovník a nově také senátor, Marek Hilšer.

Pan doktor mluvil o Africe a své misi s organizací ADRA v Keni. Promítal fotky z prostředí před příjezdem, v průběhu a po skončení působení mise ADRA. Nezapomněl se zmínit o rozmanitých jazycích, tradici a moci šamana, úmrtnosti na choroby v dětském věku nebo typických  místních chorobách.Na závěr zmínil politickou a společenskou situaci v ČR a odkázal k odkazu T. G. Masaryka – ,,Máme obrovskou šanci se zamyslet a změnit svůj náhled a myšlení.”

Na akci dorazilo zhruba 90 návštěvníků a na dobrovolném vstupném všichni spolu vybrali částku 4 216 Kč. Tyto peníze jsou prvním vkladem na konto Mise Malawi, kterou Čokosrdce rozšiřuje působení své pomoci i za hranice Ostravy. Děkujeme všem a těšíme se na další setkání na našich akcích.

Rozbíháme semestr No II.

V úterý 25. září  se v ostravském FIT PARKU uskutečnilo druhé pokračování rozbíhání semestru. Akce doznala oproti únoru několika kosmetických změn. Hlavní z nich bylo rozšíření kapacity pásů, kdy místo původních tří mohli běžci s dobrým srdcem běžet na pásech šesti. Do akce se opět zapojili i místní trenéři, kteří věnovali výdělek své práce na námi podporovanou věc.

Ale k číslům, ta v tomto případě mluví za vše. Na pásech se vystřídalo celkem 111 běžců, jejichž úsilí dalo dohromady vynikajících 391,6 km. Nejlepším běžcem se stal znovu pan Bronislav Hlaváč, který na svém páse uběhl 70 km, což zaslouží náležitou pozornost. S financemi od trenérů a po sečtení příspěvků za čokolády, které na naší akci nemohly chybět, se celková částka zastavila na čísle 45 976Kč.

A kam peníze poputují? Vybranou částku věnujeme na Mobilní hospic Ondrášek. Konkrétně na financování péče o čtyřletého Honzíka se syndromem Bohring Opitz. Tento syndrom se vyznačuje celou řadou symptomů, jako jsou užší hlavička, prominující čelo, porucha zraku, gotické patro, porucha prořezávání dentice, těžká psychomotorická retardace, porucha příjmu potravy, porucha polykání (chlapec je na parenterální výživě). Chlapec má vyvedenou gastrostomii a centrální žilní katetr. Denní péče o Honzíka přesahuje částku 1000 Kč.

Děkujeme všem zúčastněným běžcům i partnerům, že svým během, příspěvkem a zájmem přispěli k úspěchu této skvělé akce. Pomáhat má cenu, zvláště v případech, kdy se jedná o něco tak obyčejného, jako je běh. Doufáme, že se ve FIT PARKU potkáme znovu v únoru při třetím pokračování rozbíhání semestru.

Vaše Čokosrdce

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. v Ostravě

Poslední beseda tohoto akademického roku se nesla ve znamení neurochirurgie. Hostem nebyl nikdo jiný, než uznávaný odborník tohoto oboru, prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Náš host dorazil do prosluněného ostravského odpoledne vlakem. Před besedou stihl krátkou prohlídku Lékařské fakulty, kávu, koláček a pobavit nás, organizátory, několika vtipnými příhodami ze svého života.

Na úplném začátku besedy proběhlo krátké ohlédnutí za Rozbíháním semestru v ostravském FIT PARKU. Součástí tohoto ohlédnutí byla finanční bilance této veleúspěšné akce a symbolické předání šeku zástupcům Mobilního hospice Ondrášek. Poté již dostal slovo prof. Beneš, který si pro ostravské mediky připravil prezentaci o minulosti, současnosti a budoucnosti oboru neurochirurgie. Ve druhé části následovala poutavá beseda plná humoru našeho hosta. Na závěr se dostalo i na kazuistiky, videa a CT snímky z praxe váženého neurochirurga. Povedené odpoledne bylo zakončeno losováním o hodnotné ceny, které věnovali partneři projektu, firmy FIT PARK a Biora. Dobročinný výtěžek z této besedy dosáhl částky 11 822 Kč.

Pan profesor Beneš večer nasedl do vlaku směr Praha a tím skončil první rok působení vzdělávacího a dobročinného projektu Čokoládové srdce. Za tuto dobu se podařilo přivést do Ostravy skvělé hosty, rozběhnout semestr i vybrat částku 89 225 Kč na pomůcky pro vážně nemocné děti.

 Děkujeme všem, kteří byli letos součástí, a těšíme se na rok následující.

Rozbíháme semestr

Ani během zkouškového období Čokoládové srdce nespalo a mimo zakoupení a předání pomůcek dětem v Mobilním hospici Ondrášek si pro své spolužáky připravilo skvělou dobročinnou akci, která se odehrála 20. února v ostravském FITPARKU, největším fitness centru v České republice. Akce nesla název Rozbíháme semestr a jejím cílem bylo uběhnout co nejvíce kilometrů ve stanoveném čase na vyhrazených pásech. FITPARK věnoval 100 Kč za každý takto uběhlý kilometr pro Mobilní hospic Ondrášek. Do akce se zapojili i místní trenéři, kteří věnovali svůj výdělek ze stejného časového intervalu a nechyběla ani pro Čokosrdce typická srdíčka. To vše dohromady spolu s více než 100 běžci z lékařské fakulty dalo úžasný výsledek. Částka 42 403 Kč mluví sama za sebe. Speciální příběh skvělého odpoledne napsal pan Bronislav Hlaváč, který si pronajmul svůj vlastní běžecký pás a uběhl na něm rovných 50 km! Mimo vynikajícího běžeckého výkonu ukázal i dobré srdce, kdy jeho příspěvek byl více než štědrý. Poděkování patří kromě FITPARKU a trenérů také všem, kteří nebyli líní a přišli svým běžeckým výkonem udělat něco nejen pro sebe. Snad se z Rozbíhání semestru stane pěkná tradice…

Profesor Jan Pirk v Ostravě

Posledním hostem prvního semestru Čokosrdce se stal snad nejznámější lékař působící na našem území. Ano, asi dokážete uhádnout, že se jednalo o Prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., který na naši fakultu zavítal 23. listopadu roku 2017. Zájem o besedu byl obrovský a již dlouhé týdny předem bylo jasné, že aula bude plná k prasknutí. Museli jsme dokonce uzavřít vchodové dveře, abychom stihli vše v klidu připravit bez náporu zájemců, kteří se začali scházet již 90 minut před zahájením besedy. Po otevření dveří hodinu před akcí trvalo pouhých 5 minut, než byla všechna sedadla beznadějně obsazena. Pan profesor Pirk dorazil skvěle naladěn s dostatečným předstihem a mohl si tedy vychutnat veškerý komfort, který jsme pro něj připravili. Posluchárna se mezitím zaplnila tak, že se zde doslova nedalo ani hnout. Před besedou bylo pro prof. Pirka připraveno překvapení, kdy mu přišel poděkovat jeden z jeho pacientů za záchranu života. A jelikož tento pacient je povoláním kameník, dárek v podobě mramorového srdce byl více než výstižný. Krásný příběh a gesto na úvod. V první části besedy se pan profesor zabýval stresem a jeho vlivem na lidské tělo. Ve druhé polovině poté odpovídal na spoustu otázek všeho druhu. Kromě vášní profesora Pirka (Velorex, motýlky, běh) přišla řeč i na politickou situaci před blížícími se volbami nebo vlivy farmaceutických firem na zdravotníky. Po besedě nesmělo chybět již obligátní focení a podepisování, např. do atlasů anatomie. Statisticky byla poslední beseda tohoto semestru nejúspěšnější. Srdíček se udalo všech 220, což považujeme za skvělý úspěch. Návštěva se prakticky nedala spočítat a náš odhad je 400+ přihlížejících. Celková vybraná částka se vyšplhala na 21 120 Kč, za což jsme jako organizátoři velmi vděční. Děkujeme Vám všem za přízeň v prvním semestru a těšíme se na další setkání v semestru dalším.

 

MUDr. Tomáš Šebek v Ostravě

Druhým hostem našeho projektu se 17. října roku 2017 stal známý Lékař bez hranic, MUDr. Tomáš Šebek. Od poslední besedy se nám úspěšně podařilo vychytat organizační mouchy a vše bylo dotaženo do posledního detailu. Doktor Šebek dorazil s dostatečným předstihem a před zahájením besedy si tedy mohl vychutnat občerstvení a čerstvou kávu připravenou našimi šikovnými děvčaty, což náležitě ocenil. Beseda začala předčítáním z Tomášovy nové knihy, která v době konání besedy ještě nebyla k sehnání a naše akce tedy byla velmi příjemnou premiérou. Poté se nezastavitelný MUDr. Šebek rozpovídal o svých zážitcích a zkušenostech z misí s Lékaři bez hranic. Dotazů a přerušování nebylo třeba, všechno bylo řečeno, všechno bylo zajímavé. Tomáše bychom dokázali poslouchat další hodiny a hodiny bez přestávky. Bohužel čas byl zde našim nepřítelem a my měli ještě spoustu povinností. Jedna z nich byla vylosovat výherce nové, ještě nevydané knihy doktora Šebka s podpisem a společnou fotografii, o což byl pochopitelně velký zájem. Na závěr se Tomáš fotil, podepisoval a dělal srandičky, jak je mu to vlastní. Velice podařené odpoledne dokazuje 350 návštěvníků, udaných všech 150 srdíček a částka 13 280 Kč. Díky za to, těšíme se na brzkou shledanou.

Profesor Pavel Pafko v Ostravě

Historicky prvním hostem projektu se stal uznávaný břišní a hrudní chirurg, Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., který do Ostravy zavítal 26. září roku 2017. Pro nás organizátory se jednalo o velkou neznámou. Nikdo netušil, jestli vůbec a kolik lidí přijde, zda se vše podaří podle představ a zda se neobjeví nečekaná komplikace. Obavy o návštěvě vzaly za své půl hodiny před začátkem besedy, kdy byla sedadla v aule obsazena a další příchozí návštěvníci už museli vzít za vděk místem na schodech. Nečekaná komplikace se však nakonec objevila. Pan profesor po omylu v komunikaci vystoupil na hlavním nádraží místo Svinova, což odstartovalo velký boj s časem. Naštěstí se podařilo vše stihnout a beseda začala přesně podle plánu. Navíc s úsměvy na rtech. Pan profesor předal ostravským studentům poselství a zkušenosti prověřené letitou praxí v oboru. Hovořil nejprve o vztahu lékař – pacient, úctě a správné komunikaci. Ve volné diskuzi poté přišla řeč na témata jako transplantace plic, řešení krizových situací během operace nebo úspěšné odoperování nádoru tehdejšímu prezidentovi, Václavu Havlovi. Veškeré povídání doplnil pan profesor svým typickým humorem. Před odjezdem pak ještě prof. Pafko absolvoval nezbytné focení se studenty. První beseda Čokosrdce dopadla přes své mouchy nad očekávání úspěšně. Návštěva 270 studentů, akademiků, lékařů i zvědavých zástupců laické veřejnosti se stala příslibem pro další chystané akce. Celkově se podařilo vybrat částku 9480 Kč za 102 čokoládových srdíček, což na první besedu není vůbec špatný počin.