IFMSA CZ OSTRAVA

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOŘI 2023/2024

LOKÁLNÍ PREZIDENT

LOCAL PRESIDENT (LP)

MAREK SROSTLÍK

lp.ou@ifmsa.cz

ASISTENTKA LOKÁLNÍHO PREZIDENTA

LOCAL PRESIDENT ASSISTANT (LP ASIST)

NATALIE FEBROVÁ

lp.asist.ou@ifmsa.cz

Co mají na starost?

Reprezentace pobočky

Komunikace – fakulta, externí subjekty, národní IFMSA

Finance

Zodpovědnost za chod celé pobočky

LOKÁLNÍ KOORDINTORKA PRO VEŘEJNÉ VZTAHY

LOCAL OFFICER ON PUBLIC RELATIONS (LPR)

ALŽBĚTA VRÁNOVÁ

lpr.ou@ifmsa.cz

ASISTENT LOKÁLNÍ KOORDINÁTORKY PRO VEŘEJNÉ VZTAHY

LOCAL OFFICER ON PUBLIC RELATIONS ASSISTANT (LPR ASIST)

ROMAN AMBRÓZ

lpr.asist.ou@ifmsa.cz

Co mají na starost?

Správa sociálních sítí (Facebook, Instagram)

Tvorba grafiky (plakáty, loga, letáčky)

Focení, videa

Propagace pobočky

LOKÁLNÍ KOORDINÁTORKA PRO LÉKAŘSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

LOCAL OFFICER ON MEDICAL EDUCATION (LOME)

KLÁRA NOVÁČKOVÁ

lome.ou@ifmsa.cz

ASISTENTKA LOKÁLNÍ KOORDINÁTORKY PRO LÉKAŘSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

LOCAL OFFICER ON MEDICAL EDUCATION ASSISTANT (LOME ASIST)

VIOLA KINTROVÁ

lome.asist.ou@ifmsa.cz

Co mají na starost?

Projekty

Chirurgické šití

Medické doučování

Kurz periferní kanylace

Medicafé / Poznej svoji specializaci

Cesta na lékařskou fakultu

Workshopy s PoMedině

Adaptační kurz mediků

LOKÁLNÍ KOORDINÁTORKA PRO REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ

LOCAL OFFICER ON REPRODUCTIVE HEALTH (LORA)

KRYSTÝNA JANSOVÁ

lora.ou@ifmsa.cz

ASISTENT LOKÁLNÍ KOORDINÁTORKY PRO REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ

LOCAL OFFICER ON REPRODUCTIVE HEALTH ASSISTANT (LORA ASIST)

MATĚJ ŠTĚBRA

lora.asist.ou@ifmsa.cz

Co mají na starost?

Projekty

World AIDS week/day

Sexuální výchova pro všechny

Movember

Dívčí koutek

Menstruační výzva

LOKÁLNÍ KOORDINÁTORKY PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

LOCAL OFFICER ON PUBLIC HEALTH (LPO)

NATALIE FEBROVÁ A ZUZANA ŠWIDEROVÁ

lpo.ou@ifmsa.cz

Co mají na starost?

Projekty

Světový den diabetu (WDD)

Světový den zdraví (WHD)

Nemocnice pro medvídky

Zachraň život

Daruj krev!

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOR PRO LIDSKÁ PRÁVA A MÍR

LOCAL OFFICER ON HUMAN RIGHTS AND PEACE (LORP)

PATRIK TANCOŠ

lorp.ou@ifmsa.cz

Co má na starost?

Projekty

Mental health nights

Vánoční cukrování

Co máš na srdci a neřekneš 💚

Canisterapie

Born colourful

Human Rights Day (HRD)

Za hranice medicíny

Medidračák

Medics for planet

LOKÁLNÍ KOORDINÁTORKA PRO VÝZKUMNÉ STÁŽE

LOCAL OFFICER ON RESEARCH EXCHANGES (LORE)

ELIŠKA BLAŽKOVÁ

lore.ou@ifmsa.cz

LOKÁLNÍ KOORDINÁTORKA PRO KLINICKÉ STÁŽE

LOCAL OFFICER ON PROFESSIONAL EXCHANGES (LEO)

VIVIEN NABOKOVA

leo.ou@ifmsa.cz

LOKÁLNÍ KOORDINÁTORKA PRO CAPACITY BUILDING

LOCAL OFFICER ON CAPACITY BUILDING (LOCB)

TEREZA SOBELOVÁ

locb.ou@ifmsa.cz

LOKÁLNÍ HOSPODÁŘ

LOCAL TREASURER

ADAM VITÁSEK

lh.ou@ifmsa.cz

Přihláška do IFMSA CZ