O nás

IFMSA Česká republika je organizací pro studenty medicíny, kteří chtějí být dobře připravení pro povolání lékaře, chtějí, aby medicína byla férová pro všechny, a jsou připraveni využít své znalosti ke zlepšení veřejného zdraví v České republice.

 

Svým členům umožňuje dosáhnout těchto cílů skrze výměnné stáže v zahraničí, na kterých mohou zažít na vlastní kůži zdravotnické systémy po celém světě, a pomocí projektů zaměřených jak na mediky samotné tak na širokou veřejnost.

Zároveň je členskou organizací International Federation of Medical Students‘ Associations (IFMSA), která spojuje asociace studentů medicíny po celém světě je oficiálně uznaná ze strany Organizace spojených národů (OSN) a Světové zdravotnické organizace (WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

Vize

Chceme sjednotit všechny studenty všeobecného lékařství v České republice ve společném úsilí o pomoc druhým, o zlepšení veřejného zdraví a zároveň v dosáhnutí nejkvalitnějšího vzdělání, jež jim umožní vykonávat lékařské povolání kvalifikovaně s lidským přístupem k pacientům a v souladu s etickými hodnotami.

Naše mise

Našimi projekty informujeme veřejnost o nejrůznějších zdravotních problematikách

Nabízíme našim členům možnost jet na zahraniční klinickou stáž

Usilujeme o vytvoření rovnoprávného a mírumilovného světa

Našimi projekty rozvíjíme znalosti a dovednosti studentů medicíny

Nabízíme našim členům možnost jet na zahraniční vědeckou stáž

Podporujeme zásady sexuálního a reprodukčního zdraví

Stálý výbor pro lékařské vzdělavání

Lékařské vzdělávání je důležité pro každého studenta medicíny, jelikož formuje nejen kvalitu budoucích lékařů, ale také kvalitu zdravotní péče. IFMSA má specializovaný orgán, jehož cílem je zavést optimální výukové prostředí pro všechny studenty medicíny SCOME.

Celým naším společným úsilím pracujeme na vytváření udržitelných změn po celém světě, pro sebe jako studenty medicíny, pro budoucí generace a pro naše budoucí pacienty a naše komunity, které jsou ve skutečnosti konečnými příjemci našeho vzdělávání.

Stálý výbor pro veřejné zdraví

SCOPH sdružuje studenty medicíny z celého světa, aby se učili, budovali dovednosti, spolupracovali, zkoumali a sdíleli nápady, týkající se řešení všech otázek souvisejících s veřejným zdravím, včetně globálních zdravotních problémů, zdravotních politik, podpora zdraví a vzdělávání, činnosti.

Podporuje rozvoj studentů medicíny po celém světě v otázkách veřejného zdraví prostřednictvím mezinárodní sítě sdílení znalostí, řízení projektů, komunitního učení, budování kapacit, advokacie, výměnných pobytů a přístupu k externím příležitostem ke vzdělávání.

Stálý výbor pro sexuální a reprodukční zdraví a práva včetně HIV a AIDS

SCORA je shromážděním jednotlivců, kteří se zavázali podporovat sexuální a reprodukční zdraví a práva a jsou nadšení pro vytváření pozitivních změn ve svých místních komunitách.

Účelem je poskytnout našim členům nástroje nezbytné k prosazování sexuálního a reprodukčního zdraví a práv kulturně respektovaným způsobem. Toho bylo dosaženo budováním dovedností a znalostí, poskytováním školení o Komplexní sexuální výchově a dalších příslušných otázkách reprodukčního zdraví, výměnou nápadů a projektů, jakož i navrhováním politik a spoluprací s našimi externími partnery za účelem vytvoření změny v místních, regionálních a mezinárodní úrovni.

Stálý výbor pro lidská práva a mír

SCORP spojuje studenty, kteří usilují o vytvoření rovného a mírového světa a věří v mezinárodní, mezikulturní i mezilidskou solidaritu. Věříme v odpovědnost každého i ve schopnost přispět k vytvoření tohoto světa, protože lidská práva mohou existovat, pouze pokud se vztahují na všechny.

Posláním SCORP je posilovat a motivovat studenty medicíny k aktivní podpoře a ochraně lidských práv a míru prostřednictvím obhajoby, budování kapacit a zvyšování povědomí a podporou studentů při provádění činností a projektů, které přispívají k vytváření spravedlivého a mírového světa.

Stálý výbor pro klinické stáže

Stáže IFMSA jsou největším studentským výměnným programem na světě, kterého se každý rok zůčastní přes 13 000 studentů z více než 100 zemí. Již od roku 1951 umožňuje studentům medicíny vzdělávat se, získávat cenné zkušenosti ze zahraničí a zažívat, jak zdravotnictví funguje v jiných zemích. Věříme, že v dnešním globalizovaném světě je více než jindy potřeba, aby studenti a budoucí lékaři byli znalí kulturních rozdílů ve zdravotnictví a podíleli se na mezinárodní spolupráci s cílem zvyšování kvality zdravotní péče na celém světě. 

Na klinickou stáž mohou vyjet studenti medicíny po 3. ročníku studia Všeobecného lékařství. Na výběr mají z mnoha oddělení, kde mohou působit a učit se od zahraničních profesionálů

Stálý výbor pro výzkumné stáže

Mnoho studentů medicíny bohužel nemá příležitost vyzkoušet si výzkum na lékařské fakultě. Výzkum je pro vývoj medicíny zásadní a bez něj by lékařský obor nikdy nemohl dosáhnout stadia, ve kterém je nyní, s inovativními diagnostickými metodami a léčbami. Spojte zkušenosti se zdokonalením výzkumných dovedností s nezapomenutelnou kulturní učící se příležitostí a máte SCORE!

Naším posláním je nabídnout budoucím lékařům příležitost vyzkoušet si výzkum a rozmanitost v zemích po celém světě. Toho je dosaženo poskytnutím sítě místně a mezinárodně aktivních studentů, kteří globálně usnadňují přístup k výzkumným výměnným projektům. Prostřednictvím našeho programování a příležitostí se snažíme rozvíjet jak kulturně citlivé studenty, tak kvalifikované výzkumné pracovníky se záměrem formovat svět vědy.

IFMSA Česká republika

O nás

Chci na stáž!

Podpořte nás

Kontaktní informace

IFMSA Česká republika, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00