Projekty pro veřejnost

Těmito projekty se snažíme klást velký důraz na informování veřejnosti o nejrůznějších zdravotních problematikách a informovat je o možnostech prevence. Na většině našich projektů měříme tlak, tělesný tuk či zpříjemňujeme pobyty ve zdravotních zařízeních a domovech důchodců zábavnými aktivitami. Pro nejmenší koordinujeme projekt Nemocnice pro medvídky ve školkách.

Měření hladiny cukru na WDD

Měření krevního tlaku na WHD

Zábavné aktivity v rámci projektu Úsměv všem v domově důchodců

Vyšetřování plyšového medvěda v rámci projektu Nemocnice pro medvídky

Národní projekty

Světový den zdraví (WHD)

V rámci Světového dne zdraví (WHD), který se každoročně slaví v den výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) 7. dubna již od roku 1948, se konají po celém světě různé aktivity, jejichž společným cílem je upozornit na důležitost prevence a globálního zdraví.

Návštěvníkům nabízíme změření tlaku, tělesného tuku a BMI. Dále se dozvědí o možnostech odvykání kouřením, naučí se základy první pomoci a resuscitace. Připravené bývá nutriční poradenství, jednoduché cviky od našich fyzioterapeutů a zajímavé informace o zdravé chůzi a správné zubní hygieně.

Každoročně je vyhlášené hlavní téma týkající se často vyskytujícího se zdravotního problému a hlavním cílem je poučit návštěvníky o závažnosti tohoto problému a jak mu předejít.

Světový den diabetu (WDD)

Světový den diabetu je mezinárodní akce vyhlášená Světovou zdravotnickou organizací. Akci každoročně pořádají studenti medicíny ze všech osmi českých Lékařských fakult. Hlavním cílem projektu Světový den diabetu je zvýšit povědomí mezi širokou veřejností o samotné cukrovce, o prevenci a péči při ní pomocí nejrůznějších vyšetření a interaktivního poradenství. Hlavní snahou mediků podílejících se na konání akce je podávat zájemcům relevantní informace o zdravém životním stylu, o ovlivnitelných faktorech, které úzce souvisí s rozvojem diabetu.

V rámci programu si tak mohou návštěvníci zdarma nechat změřit hladinu glykémie, krevní tlak, BMI, procento tuku a obvod pasu. Všechny získané hodnoty jsou zapisovány do skládací brožurky a následně si každý zájemce může nechat zkonzultovat naměřené hodnoty s vyškolenými dobrovolníky.

Pro život

V rámci projektu se snažíme snadnou, svižnou a názornou formou předat základy laické první pomoci. Cílem projektu je, aby si účastníci kurzu osvojili jak teoretické, tak zejména praktické znalosti v poskytování první pomoci. Tím se snažíme zvýšit celkovou ochotu pomoc poskytnout. Možné chyby omyly a nevědomosti nahrazujeme nejnovějšími a jednoduchými postupy. Chceme, aby
každý účastník po ukončení kurzu odcházel s pocitem, že ví, jak se má zachovat a co dělat v situaci, kdy se ocitne v roli zachránce.

Během kurzu využíváme zvukové nahrávky volání na linku 155, resuscitační figuríny a různé simulace, které účastníkům přiblíží reálné situace, se kterými se mohou setkat kdykoli a kdekoli – doma i na ulici.

Úsměv všem

Během tohoto projektu navštěvujeme děti a dospělé v nemocnici, nebo chodíme do  domova důchodců, kde se pacientům snažíme zpříjemnit jejich pobyt.

Připravujeme pro ně různé výtvarné aktivity, hrajeme s nimi deskové hry, tvarujeme balonky, nacvičujeme pro ně různé písničky nebo dokonce jednoduchý tanec, který s námi tancují.

Daruj krev

Daruj krev je projekt, který má za cíl zvýšit povědomí o problematice darování krve. Mimo motivaci z vlastních řad studentů medicíny, kteří chodí darovat pravidelně, se projekt zaměřuje dostat povědomí o procesu darování krve mezi širokou veřejnost formou přednášek nebo účasti na akcích jako je Světový den zdraví. Krve je totiž dlouhodobě v České republice nedostatek a tak se jako studenti medicíny snažíme pomoct společnosti buď přímo sami nebo osvětou pro širokou veřejnost.

Další projekty národní

Zdraví v hrsti
SmokeFree
Mental Health (mental health nights)
Onkomaják
Zapište se někomu do života

Další projekty lokální (jen na některých pobočkách)

Fakultní pijavice
BloodGiving
Chuť žít
FitMedik
Dny zdraví

Kontakty:

1. lékařská fakulta UK

2. lékařská fakulta UK

3. lékařská fakulta UK

Lékařská fakulta Plzeň

Lékařská fakulta Hradec Králové

Lékařská fakulta MUNI Brno

Lékařská fakulta UPOL Olomouc

Lékařská fakulta Ostrava

IFMSA Česká republika

O nás

Chci na stáž!

Podpořte nás

Kontaktní informace

IFMSA Česká republika, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00