Projekty pro vzdělávání mediků

Koordinujeme projekty, kterými rozvíjíme znalosti a dovednosti studentů medicíny, kterých dále využíjí nejen při svém studiu, ale také ve své budoucí profesi.

Výuka na kurzu chirurgického šití

Beseda Medicafé na téma ze zdravotnictví

Výuka v rámci medického doučování

Pořádání besedy Cesta na lékařskou fakultu pro studenty středních škol

Národní projekty

Medicafé

Smyslem MediCafé je popularizovat lékařskou vědu. Ukázat, že to není jen rigidní soustava, ale naopak dynamická struktura, která nás každý den ovlivňuje a obklopuje všude kolem.
Mnoho pacientů by rádo pochopilo, co se skrývá za složitým názvem jejich diagnózy nebo choroby jejich blízkých. Jak pokročil výzkum v léčbě nádorů a vzácných metabolických poruch. Nebo je zajímají civilizační onemocnění, proč je jejich výskyt tolik alarmující a jak jim předcházet. A stejně tak zajímají tato témata i studenty – mediky i nemediky.

Proč bychom se museli učit jen někde v posluchárně na tvrdých dřevěných sklápěcích židlích? A vlastně proč bychom se o medicíně měli JEN učit, když se o ní dá zajímavě diskutovat?

Přijďte si vychutnat šálek horké lékařské vědy.

Kurz chirurgického šití

Kurz chirurgického šití probíhá několikrát měsíčně ve dvou variantách – základní kurz a pokročilý kurz.  Pointou chirurgického šití je přecvičit si co nejlépe vícero technik a způsobů šití na prasečí nožce.  

Kurzu se může zúčastnit omezené množství lidí, kvůli individuálnímu přístupu.  Na kurzu je minimálně 5 lektorů, kteří jsou ochotní nejen naučit tu správnou techniku ale i zodpovědět všechny otázky. Lektory jsou studenti, kteří už mají praxi v chirurgickém šití a chtějí se tomu věnovat ve své kariéře. Základní kurz spočívá v naučení se uzlení a základních stehů. Pokročilý kurz už přeskakuje základy a věnuje se složitejším stehům v chirurgii.

Kurzu se muže zúčastnit kdokoliv ze studentů medicíny, i ten, kdo ještě nikdy nebyl na sále a nešil.

Poznej svoji specializaci

Ukázat studentům reálnou tvář jednotlivých oborů pohledem několika lékařů, kteří si tento obor zvolili. Možnost dozvědět se, jestli každodenní práce na daném oddělení studenta zajímá nebo nikoliv.

Projekt probíhá formou podcastů či besed, na který je přizván daný odborník, který vypráví o svých zkušenostech z oddělení na kterém pracuje. V případě podcastů se vyplňuje formulář na dotazy předem, na besedách se studenti mohou ptát na vše, co je v daném oboru zajímá.

Další projekty národní

Medické doučování
SmokeFree
Životní příběhy
Bridge
Cesta na lékařskou fakultu

Další projekty lokální (jen na některých pobočkách)

Co čeká lékaře po promoci
Čokoládové srdce
Domluv se rukama
EKG pro praxi
Krevní výzva
Speak!
Panelová debata Zdraví stojí za řeč
Pochop CNS
Tady jde o ženy
Fenomén
Sálová etiketa
Laparoskopické šití
Jak lékaři přicházejí na svět
Patienttalks
Simulační kurz první pomoci
MedQuiz
Seznamovací a sportovní soustředění
Kurz kanylace aneb ani kapka vedle
Ultrasonografie

Kontakty:

1. lékařská fakulta UK

2. lékařská fakulta UK

3. lékařská fakulta UK

Lékařská fakulta Plzeň

Lékařská fakulta Hradec Králové

Lékařská fakulta MUNI Brno

Lékařská fakulta UPOL Olomouc

Lékařská fakulta Ostrava

IFMSA Česká republika

O nás

Chci na stáž!

Podpořte nás

Kontaktní informace

IFMSA Česká republika, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00