Lokální koordinátoři

Lokální prezident
Local president (LP)
Martina Lásková
mail: lp.muni@ifmsa.cz
telefon: +420 774 210 696

Lokální koordinátoři pro veřejné vztahy
Local Officer on Public Relations (LPR)
Petr Beňo & Veronika Slušná
mail: lpr.muni@ifmsa.cz
telefon: +421 910 788 712 – Slušná , +420 604 886 072 – Beňo

Lokální koordinátoři pro klinické stáže
Local Exchange Officer (LEO)
Luca Hajnová & Petra Kostroňová 
mail: leo.muni@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
Local Officer on Research Exchange (LORE)
Jiří Trinh
mail: lore.muni@ifmsa.cz

Lokální koordinátoři pro veřejné zdraví
Local Public Health Officer (LPO)
Michal Mrnka & Kristína Pečíková
mail: lpo.muni@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
Local Officer on Medical Education (LOME)
Ľubica Joppeková
mail
: lome.muni@ifmsa.cz
telefon+421 911 731 995 

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír
Local Officer on Human Rights and Peace (LORP)
Catherine Sikorová
mail
: lorp.muni@ifmsa.cz
telefon: +421 949 250 276

Lokální koordinátoři pro reprodukční zdraví včetně HIV/AIDS
Local Officer on Reproductive Health incl. HIV/AIDS
Dominika Rieglová & Martin Sihlovec
mail
: lora.muni@ifmsa.cz