Kontakty

Výkonná rada

Matěj Višňa

Prezident

President

president@ifmsa.cz

+420 777 918 581

Anna Stefanovičová

Viceprezident pro vnitřní záležitosti

Vice President for Internal Affairs (VPI)

vpi@ifmsa.cz

+420 720 441 705

Jan Pavlok

Viceprezident pro vnější záležitosti

Vice President for External Affairs (VPE)

vpe@ifmsa.cz

+420 727 874 661

 

Kateřina Pokorná

Viceprezident pro PR

Vice President for Public Relations (VPPR)

vppr@ifmsa.cz

+420 603 712 889

Filip Baldík

Viceprezident pro finance

Vice President for Finance (VPF)

vpf@ifmsa.cz

+420 776 699 602

Národní koordinátoři

Petr Lapka & Lucie Racková

Národní koordinátor pro klinické stáže

National Exchange Officer (NEO)

neo@ifmsa.cz

Petr: +420 728 248 198
Lucie: +420 736 291 485

Tereza Sovová

Národní koordinátor pro výzkumné stáže

National Officers on Research Exchange (NORE)

nore@ifmsa.cz

+420 604 744 394

Kamila Otrubová

Národní koordinátor pro veřejné zdraví

National Public Health Officer (NPO)

npo@ifmsa.cz

+420 602 855 779

Jana Koudelková

Národní koordinátor pro lidská práva a mír

National Officer on Human Rights and Peace (NORP)

norp@ifmsa.cz

+420 731 118 216

Lucie Novotná

Národní koordinátor pro vzdělávání mediků

National Officer on Medical Education (NOME)

nome@ifmsa.cz

+420 728 087 644

Nikola Zálešáková

Národní koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS

National Officer on Sexual & Reproductive Health incl. HIV/AIDS (NORA)

nora@ifmsa.cz

+420 725 881 414

Dominika Kocmanová 

Národní koordinátor pro Capacity Building

National Officer on Capacity Building (NOCB)

nocb@ifmsa.cz

+420 602 766 020

Jiří Sýkora

Národní koordinátor pro Policy Development

National Officer od Policy Development (NOPD)

nopd@ifmsa.cz

+420 603 858 534

MUDr. Pavla Miřátská
MUDr. Emil Havránek

Alumni Directors (AlDir)

aldir@ifmsa.cz