Kontakty

Výkonná rada

Alžběta Tylová

Prezident

President

president@ifmsa.cz

+420 732 406 078

MUDr. Pavla Miřátská

Viceprezident pro vnitřní záležitosti

Vice President for Internal Affairs (VPI)

vpi@ifmsa.cz

+420 775 730 609

Roman Dvořák

Viceprezident pro vnější záležitosti

Vice President for External Affairs (VPE)

vpe@ifmsa.cz

+420 775 730 606

 

Nikol Gabrielová

Tajemník

Secretary General (SecGen)

secgen@ifmsa.cz

+420 773 333 446

MUDr. Jiří Janata

Hospodář

Treasurer

hospodar@ifmsa.cz

+420 775 730 680

Národní koordinátoři

Martin Hladík

Národní koordinátor pro veřejné zdraví

National Public Health Officer (NPO)

npo@ifmsa.cz

+420 775 730 640

Alena Stolínová

Národní koordinátor pro vzdělávání mediků

National Officer on Medical Education (NOME)

nome@ifmsa.cz

+420 721 015 053

Denis Biedermann

Národní koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS

National Officer on Sexual & Reproductive Health incl. HIV/AIDS (NORA)

nora@ifmsa.cz

+420 608 125 375

Natalie Stoklasová & Jan Křemen

Národní koordinátoři pro lidská práva a mír

National Officers on Human Rights and Peace (NORP)

norp@ifmsa.cz

Natalie: +420 721 018 239

Jan: +420 601 583 304

MUDr. Marika Dědinová & MUDr. Josef Borovka

Training Directors (TDir)

tdir@ifmsa.cz

Marika: +420 724 965 392

Josef: +420 720 547 571

Ivana Havelková & Martin Janků

Národní koordinátoři pro klinické stáže

National Exchange Officers (NEO)

neo@ifmsa.cz

Ivana: +420 737 050 704

Martin: +420 736 727 925

Barbora Rozsypalová & Markéta Hlaváčková

Národní koordinátoři pro výzkumné stáže

National Officers on Research Exchange (NORE)

nore@ifmsa.cz

Barbora: +420 737 916 859

Markéta: +420 777 305 029

MUDr. Klára Vitoušová

Alumni Director (AlDir)

aldir@ifmsa.cz