Kontakty

Výkonná rada

Zuzana Mikulenková

Prezident

President

president@ifmsa.cz

+420 775 730 609

Vojtěch Novotný

Viceprezident pro vnitřní záležitosti

Vice President for Internal Affairs (VPI)

vpi@ifmsa.cz

+420 775 228 076

Lujza Vysoká

Viceprezident pro vnější záležitosti

Vice President for External Affairs (VPE)

vpe@ifmsa.cz

+420 775 730 607

 

Lukáš Hanko

Tajemník

Secretary General (SecGen)

secgen@ifmsa.cz

+421 904 235 668

Filip Baldík

Hospodář

Treasurer

hospodar@ifmsa.cz

+420 776 699 602

Národní koordinátoři

Petra Kostroňová & Jiří Trinh

Národní koordinátor pro klinické stáže

National Exchange Officer (NEO)

neo@ifmsa.cz

Petra: +420 775 730 608
Jiří: +420 730 901 904

Klára Přibáňová

Národní koordinátor pro výzkumné stáže

National Officers on Research Exchange (NORE)

nore@ifmsa.cz

+420 601 088 873

Diana Hachová

Národní koordinátor pro veřejné zdraví

National Public Health Officer (NPO)

npo@ifmsa.cz

+420 736 415 745

Jiří Sýkora

Národní koordinátor pro lidská práva a mír

National Officer on Human Rights and Peace (NORP)

norp@ifmsa.cz

+420 603 858 534

Ľubica Joppeková

Národní koordinátor pro vzdělávání mediků

National Officer on Medical Education (NOME)

nome@ifmsa.cz

+421 911 731 995

Martin Sihlovec

Národní koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS

National Officer on Sexual & Reproductive Health incl. HIV/AIDS (NORA)

nora@ifmsa.cz

+420 607 721 871

+421 908 185 894

Jan Pavlok

Training Director (TDir)

tdir@ifmsa.cz

+420 727 874 661

MUDr. Pavla Miřátská
MUDr. Emil Havránek

Alumni Directors (AlDir)

aldir@ifmsa.cz