Kontakty

Výkonná rada

Roman Dvořák

Prezident

President

president@ifmsa.cz

+420 775 730 606

Zuzana Mikulenková

Viceprezident pro vnitřní záležitosti

Vice President for Internal Affairs (VPI)

vpi@ifmsa.cz

+420 603 304 013

Lujza Vysoká

Viceprezident pro vnější záležitosti

Vice President for External Affairs (VPE)

vpe@ifmsa.cz

+420 775 730 607

 

Sebastien Chodora

Tajemník

Secretary General (SecGen)

secgen@ifmsa.cz

+420 605 181 246

MUDr. Jiří Janata

Hospodář

Treasurer

hospodar@ifmsa.cz

+420 775 730 680

Národní koordinátoři

Barbora Kubicová

Národní koordinátor pro klinické stáže

National Exchange Officer (NEO)

neo@ifmsa.cz

+420 721 467 147

Martin Janků

Národní koordinátor pro klinické stáže

National Exchange Officer (NEO)

neo@ifmsa.cz

+420 736 727 925

Klára Přibáňová

Národní koordinátor pro výzkumné stáže

National Officers on Research Exchange (NORE)

nore@ifmsa.cz

+420 601 088 873

Dominika Kocmanová

Národní koordinátor pro veřejné zdraví

National Public Health Officer (NPO)

npo@ifmsa.cz

+420 602 766 020

Jiří Sýkora

Národní koordinátoři pro lidská práva a mír

National Officers on Human Rights and Peace (NORP)

norp@ifmsa.cz

Jiří: +420 603 858 534

Jan Zapletal

Národní koordinátor pro vzdělávání mediků

National Officer on Medical Education (NOME)

nome@ifmsa.cz

+420 607 882 602

Martin Sihlovec

Národní koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS

National Officer on Sexual & Reproductive Health incl. HIV/AIDS (NORA)

nora@ifmsa.cz

+420 607 721 871

Barbora Mechúrová

Training Directors (TDir)

tdir@ifmsa.cz

+420 602 451 860

MUDr. Pavla Miřátská

Alumni Director (AlDir)

aldir@ifmsa.cz