Projekty pro osvětu veřejnosti

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

V rámci projektu se snažíme snadnou, svižnou a názornou formou předat základy první pomoci. Cílem projektu je, aby si účastníci kurzu osvojili jak teoretické, tak zejména praktické znalosti v poskytování první pomoci. Tím se snažíme zvýšit celkovou ochotu pomoc poskytnout. Chceme, aby
každý účastník po ukončení kurzu odcházel s pocitem, že ví, jak se má zachovat a co dělat v situaci, kdy se ocitne v roli zachránce.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

Nemocnice pro medvídky je projekt zaměřený na předškolní děti. Jeho cílem je zbavit nejmenší strachu z „bílých plášťů“ (tzn. lékařů, sester a obecně zdravotnického prostředí). My se jim naopak snažíme ukázat, že lékaři jsou zde proto, aby pomáhali, a že běžná vyšetření často ani nebolí. S tím vším nám pomáhá velký medvěd, kterého si děti ošetří.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

Akce World Health Day a World Aids Day jsou naše dvě největší akce, na kterých veřejnost informujeme o zdravotních problematikách, měříme tlak, tělesný tuk, učíme základy chirurgického šití a metody samovyšetření a pro nejmenší máme nachystanou Nemocnici pro medvídky

Projekty pro vzdělávání mediků

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

Smyslem MediCafé je popularizovat lékařskou vědu. Ukázat, že to není jen rigidní soustava, ale naopak dynamická struktura, která nás každý den ovlivňuje a obklopuje všude kolem. Mnoho pacientů by rádo pochopilo, co se skrývá za složitým názvem jejich diagnózy nebo choroby jejich blízkých a stejně tak zajímají tato témata i studenty – mediky i nemediky, kteří díky těmto besedám získají potřebné informace.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

Hosty z nejrůznějším oborů pozýváme na naše podcasty či besedy, kteří informují mediky o záležitostech ze svého oboru. Díky těmto přednáškám si mohou medici vytvořit lepší přehled o tom, kam chtějí po skončení studia nastoupit, jaký obor je perspektivní z hlediska vědy, výkonů atd.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

Kurz chirurgického šití probíhá několikrát měsíčně ve dvou variantách – základní kurz a pokročilý kurz.  Pointou chirurgického šití je přecvičit si co nejlépe vícero technik a způsobů šití na prasečí nožce či syntetických preparátech. Lektory jsou studenti, kteří už mají praxi v chirurgickém šití a chtějí se tomu věnovat ve své kariéře.  

Projekty zabývající se sexuálním a reprodukčním zdravím

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

Movember je každoroční osvětová akce, která informuje o zdraví mužů. Veřejnost informujeme o včasné prevenci onemocnění časté u mužů, nejvíce klademe důraz na samovyšetření vyrlat, které můžeme názorně ukázat na našich modelech.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

V týdnu Světového boje proti AIDS 1. prosince rozličnými akcemi zvyšujeme povědomí o infekci HIV/AIDS. Prodejem stužek v ulicích a organizováním party pro studenty vybíráme finanční prostředky pro Českou společnost AIDS pomoc (ČSAP), která pomáhá lidem žijícím s HIV. Ve spolupráci s dopravními podniky vypravujeme preventivní tramvaje, ve kterých informujeme veřejnost o možnostech přenosu viru, prevenci, možnosti bezplatného testování a vydávaní certifikátů při cestování do zahraničí 

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

Projektem sexuální výchovy narušujeme společenská tabu a šíříme povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Naším cílem není odstrašovat, ale informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Učíme rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit. Mluvíme o důležitosti souhlasu, odlišnostech v sexuální a genderové orientaci, plánování rodičovství či menstruaci a jejím cyklu.

Projekty zaměřené na lidská práva

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

Human Rights Day je každoročne slávený vrámci celého světa 10 prosince na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. Každoročně se téma  Světového dne lidských práv věnuje určitému tématu stanoveného OSN. Vrámci dané tématiky se odvíjí doprovodný program jako jsou výstavy a jejich vernisáže, přednášky pro veřejnost, workshopy pro mediky i veřejnost, diskuze s odborníky, a ruzné prezentace.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

Jedná se o seminář zaměřený zejména na studenty medicíny. Hlavním tématem je domácí násilí. Odborníci z různých odvětví (Bílý kruh bezpečí, policie, atd…) školí studenty, jak rozpoznat domácí násilí, jak komunikovat s obětí a jak takovým lidem pomoci. Cílem je naučit účastníky rozpoznat oběť domácího násilí, naučit je komunikovat s obětí a ukázat systém, který oběti pomůže všechno překonat.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

Medicína není práce, ale poslání! Vizí projektu je probudit ve studentech medicíny solidaritu a empatii, vzbudit komunitní cítění. Chceme ukázat studentům medicíny, že lékařská praxe není jen o léčení ale i o pomoci druhým. Projekt se skládá z několika “podprojektů”, jejichž cílem je pomoc potřebným.

IFMSA Česká republika

O nás

Chci na stáž!

Podpořte nás

Kontaktní informace

IFMSA Česká republika, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00