Vítejte na webu IFMSA Česká republika.

Projekty

Naše projekty se dělí do čtyř stálých sekcí:

 • SCOPH (Standing Committee on Public Health) - Stálý výbor pro veřejné zdraví;
  Světový den zdraví, Světový den diabetu, Nemocnice pro medvídky, Úsměv všem, Pro život, Buď jak lev a daruj krev, Zdraví v hrsti, Medici pro prevenci, Ostře sledovaná prsa, Plaveme prsa
 • SCORA (Standing Committee on Reproductive Health incl. AIDS) - Stálý výbor pro reprodukční zdraví a AIDS;
  Sexuální výchova pro pokročilé, Světový den boje proti AIDS, Movember
 • SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace) - Stálý výbor pro lidská práva a mír;
  Medici pro Armádu spásy, Spolupráce s Lékaři bez hranic a neziskovými organizacemi, Světový den lidských práv
 • SCOME (Standing Committee on Medical Education) - Stálý výbor pro lékařské vzdělávání. 
  MediCafé, Chirurgické šití, Bridge, Kurz sonografie, Medické doučování, Clinical skills, Ponznej svoji specializaci
 • Ostatní: Medické scelení, Cross country cup, Orientation Week

Další projekty